Billede af Jesper Frederiksen

Jesper Frederiksen

Lektor, Ph.d. i samfundsvidenskab

 • Slagelsevej 7

  4180 Sorø

  Danmark

20072022

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg er ansat i forskningsprogrammet Sundhed, i afdelingen for forskning & udvikling.

Jeg er organisatorisk projektleder i rammeprojekt 'Patientforløb', og faglig projektleder i flere forskningsprojekter. Projekterne omhandler bl.a.:

 • Hvordan forskellige politiske strategier omsættes på institutionelt niveau som led i styringen af det sundhedsprofessionelle arbejde, herunder hvordan disse strategier påvirker sammenhængen i patientforløb
 • Hvordan overgange mellem institutioner og sektorer påvirker patientforløbet, f.eks. mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri, mellem ambulatorium og hjem, samt mellem hospitalsafdeling og plejehjem.
 • Hvordan sociale forskelle mellem sundhedsprofessionelle og patienter påvirker patientforløbet

Jeg varetager undervisning og opgavevejledning på sygeplejerskeuddannelsen. Der ud over vejleder jeg kolleger som er ansat i adjunktforløb på sundhedsuddannelserne samt i forsknings- og udviklingsafdelingen. Jeg er beskikket censor ved sygeplejerskeuddannelsen og er udpeget som medbedømmer på lektoranmodninger indenfor sygeplejerskeområdet.

I min samfundsvidenskabelige ph.d. afhandling Tværprofessionelle velfærdsprofessioner har jeg analyseret hvordan strategier for tværprofessionelt samarbejde virker, som grundlag for modeller der har til hensigt at tilrettelægge det professionelle arbejde. Afhandlingens tilgang er refleksiv sociologisk og praxeologisk, og udvikler metodisk dokument- og registrantstudier, som jeg arbejder videre med i forhold til analyser af andre styringsstrategier på sundhedsområdet.

I tilliæg indgår såvel observation, fokusgruppeinterviews og survey som metoder i mine projekter, og min brede interesse for metoder understøtter min opgave som leder af det tværgående faglige miljø i UCC, der arbejder med 'Videnskabsteori og metode', som led i kompetence- og videnudvikling af det vigtige omdrejningspunkt for samarbejdet  mellem uddannelse og forskning.  

Jeg varetager også opgaven som formand for UCC's forskningsetiske udvalg. 

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: The Potential of Praxeologic Perspectives and Methodology
Uddannelsesinstitution: Centre universitaire de Norvege a Paris (CUNP)
Land: Frankrig
Antal dage: 3.0
Afslutningsdato: 2016
Uddannelsesbetegnelse: Social and Professional Practices in Praxeologic Perspective
Fag: Praxeologi
Uddannelsesinstitution: Programme Franco-Norvegiene & Bergen Universitet
Land: Frankrig
Antal dage: 3.0
Afslutningsdato: 2015
Uddannelsesbetegnelse: Revisiting historical epistemology - Continuity and rupture in our understanding
Fag: Videnskabsteori
Uddannelsesinstitution: Programme Franco-Norvegiene & Bergen Universitet
Land: Frankrig
Antal dage: 3.0
Afslutningsdato: 2014
Uddannelsesbetegnelse: Enkel og multippel korrespondanseanalyse
Fag: Statistik
Uddannelsesinstitution: Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsstudier
Land: Norge
Antal dage: 3.0
Afslutningsdato: null/6/2014
Uddannelsesbetegnelse: Videnskabsteori og Metodologi
Uddannelsesinstitution: Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig forandring
Land: Danmark
Antal dage: 10.0
Afslutningsdato: 2013
Uddannelsesbetegnelse: Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur
Fag: Pædagogisk sociologi
Uddannelsesinstitution: Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Land: Sverige
Antal dage: 8.0
Afslutningsdato: 2013
Uddannelsesbetegnelse: Kvantitativ metode i samfundsvidenskaberne; dataindsamling og behandling i SPSS
Uddannelsesinstitution: Roskilde Universitet, Institutu for samfund og Globalisering
Land: Danmark
Antal dage: 3.0
Afslutningsdato: null/12/2012
Uddannelsesbetegnelse: Professionsstudier i et sociologisk perspektiv
Fag: Professionssociologi
Uddannelsesinstitution: Aarhus Universitet
Land: Danmark
Antal dage: 6.0
Afslutningsdato: null/8/2012
Uddannelsesbetegnelse: Research Design
Fag: Metodologi
Uddannelsesinstitution: Roskilde universitet
Land: Danmark
Antal dage: 4.0
Afslutningsdato: null/5/2012
Uddannelsesbetegnelse: Førstehjælpsinstruktør
Uddannelsesinstitution: ASF Dansk folkehjælp
Land: Danmark
Antal dage: 6.0
Afslutningsdato: 2008
Uddannelsesbetegnelse: Specialerettet efteruddannelse for Opvågningssygeplejersker
Uddannelsesinstitution: HS, Bispebjerg hospital
Land: Danmark
Afslutningsdato: 1999

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Norsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Svensk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. i samfundsvidenskab, Ph.D., Tværprofessionelle velfærdsprofessioner, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 22 feb. 2016

Kandidat i Pædagogisk sociologi, Cand. Pæd. Soc., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 31 aug. 2007

Pædagogisk Diplom, PD i uddannelsesplanlægning og pædagogisk arbejde, CVU Storkøbenhavn

Dimissionsdato: 15 jun. 2005

Sygeplejerske, Bispebjerg Sygeplejeskole

Dimissionsdato: 15 jun. 1994

Emneord

 • professionsuddannelser
 • Velfærdsstat
 • Praxeologi

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Jesper Frederiksen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler