Personlig profil

Præsentation

Jeg er i dag ansat som lektor på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser, hvor jeg underviser og forsker i primært offentlig administration og digital forvaltning. Jeg har en ph.d. grad i arbejdssociologi, en kandidatgrad i strategi, organisation og ledelse samt en master i international politik - et felt der særligt optog mig, da jeg var ansat i Ministerrådet i Bryssel. Jeg underviste første gang i 1992 og har beskæftiget mig med forskning, forskningsbaseret udvikling og forskningsformidling siden 2004.

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Systematisk litteraturreview
Uddannelsesinstitution: SFI Campell
Land: Danmark
Antal dage: 3.0
Afslutningsdato: 13/6/2013
Uddannelsesbetegnelse: Kvantitative metoder
Fag: Anvendt statistik
Uddannelsesinstitution: PH Metropol
Land: Danmark
Antal dage: 3.0
Afslutningsdato: 30/9/2028

Andre læringsforløb:
Beskrivelsen: Basbøll artikelskrivningskursus
Afslutningsdato: 24/1/2014
Antal timer: 120.0

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Fransk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
I professionshøjskoleregi underviser jeg i samfundsvidenskabelige metoder, videnskabsteori og samfundsfag (forvaltning og administration). Undervisningen er målrettet skolens professionsbachelorniveau. 

Øvrige arbejdsområder:
I min forskning er jeg optaget af digitalisering, herunder begreber som digital forvaltning og autoforvaltning. Interessen gælder særligt forholdet mellem medarbejder, teknologi og arbejdsfelt (praksis), herunder hvordan IKT udfordrer den offentligt ansattes faglighed og dermed individuelle som organisatoriske kompetencer i relation til digitalisering. Som følge heraf vejleder jeg gerne studerende med interesse i digitalisering og administrativ praksis.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.D., Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 10 jun. 2011

Cand. merc. SOL, Copenhagen Business School

Dimissionsdato: 30 jun. 2003

Master International Politics (MIP), Université Libre de Bruxelles (ULB)

Dimissionsdato: 30 jun. 1997

HD , Copenhagen Business School

Dimissionsdato: 30 jun. 1991

Lektorkvalificering, Professionshøjskolen Metropol

… → 30 jun. 2013

Pædagogisk grunduddannelse, Danmarks Erhvervspædagogiske Lærerseminarium

… → 1999

Ansættelser

Lektor, ph.d., Professionshøjskolen Metropol

1 jul. 2013 → …

Adjunkt, Professionshøjskolen Metropol

1 jan. 201130 jun. 2013

Timelærer, Professionshøjskolen Metropol

1 sep. 201031 dec. 2010

Phd stipendiat, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 jan. 200731 mar. 2010

Forskningsassistent, Syddansk Universitet

1 mar. 200531 dec. 2006

Konsulent, Rambøll

1 mar. 200415 jul. 2004

Sekretær, Ministerrådet

1 aug. 200030 sep. 2002

Adjunkt, international projektleder, Niels Brock

1 aug. 199731 jul. 2000

Sekretær, Ministerrådet

1 aug. 199431 jul. 1997

Handelslærer, Niels Brock

1 aug. 199231 jul. 1994

Vikar, Manpower

19901991

Trainee, Ernst & Whinney

1 sep. 198828 feb. 1989

Revisorelev, Schøbel & Marholt (Deloitte)

1 aug. 198631 jul. 1988

Emneord

 • Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring
 • Læring, pædagogik og undervisning
 • digitalisering
 • Digital forvaltning
 • digital kommunikation
 • Digital forvaltning
 • Autoforvaltning
 • Digitaliseringsstrategi
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • læreprocesser
 • Arbejdspladsbaseret læring
 • Tilblivelsesprocesser
 • Kompetenceudvikling