Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jette Næsvang. Master i Professionel Kommunikation (MPK), Sygeplejerske med specialuddannelse i Anæstesiologisk sygepleje, Simulatorinstruktør, Sygeplejediplomuddannelse (SD) i Uddannelse og undervisning.
Interesseret i didaktiske og læringsteoretiske aspekter omkring kompetenceudvikling i såvel primær som sekundær sundhedssektor.
Udvikler simulationsbaseret undervisning indenfor det akutte område, hvor faglige, kommunikative, ledelses- og samarbejdsmæssige principper er i fokus.
Har indgået i udviklingsprojekter herunder udvikling af ny eksamensform på medicinstudiet, kompetenceudvikling af sygeplejersker inden for det akutte og anæstesiologiske område. Har ledet, udviklet og implementeret Udskrivningslounge såvel nationalt som på nordisk plan i forhold til patientoplevet kvalitet.  
Underviser på Specialuddannelsen i Borgernær sygepleje, Efter- og videreuddannelser for sygeplejersker samt grunduddannelsen til sygeplejerske i såvel naturvidenskabelige som sundheds – og sygeplejevidenskabelige fag.

Forsknings- og udviklingsområder

Deltager i "Must Win" projekt, hvor der arbejdes med udvikling og implementering af Skills lab, simulation og færdighedstræning i Center for Sygepleje på tværs af Professionshøjskolerne Absalon i Region Sjælland.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master i Professionel Kommunikation (MPK), Roskilde Universitet

… → 2012

Simulatorinstruktør, Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

… → 2007

Sygeplejefaglig Diplomuddannelse med speciale i uddannelse og undervisning (SD), Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet

… → 2000

Specialuddannelse til anæstesisygeplejerske

… → 1990

Sygeplejerskeuddannelse, Slagelse Sygeplejeskole

… → 1979

Ansættelser

Udviklingssygeplejerske

20132018

Uddannelseskonsulent (Region Sjælland og SDU, Sundhedsvidenskabelige fakultet)

20082013

Uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske

19982008

Anæstesisygeplejerske

19881998

Hjemmesygeplejerske

19851988

Sygeplejerske ved Skadesstue/Modtagelse

19791985