Personlig profil

Undervisning

Underviser på VIA pædagoguddannelsen Horsens

Primært på specialiseringens moduler:

Modul 10: Samarbejde på tværs

Social- Special specialiseringen: 

Modul 7: Pædagogisk arbejde med mennesker i udsatte positioner

Modul 8: Professionsviden og forksning

Dagtilbudsspecialiseringen:  

Modul 12: Profession og organisation.

Skole-Fritidsspecialiseringen: 

Modul 8: Professionsviden og forksning

Merit pædagoguddannelsen: 

Modul 7: Pædagogisk arbejde med mennesker i udsatte positioner

Modul 8: Professionsviden og forksning

Særlig faglig interesse i:

  • Social ulighed og mønsterbrydere
  • Marginalisering og stigmatisering
  • Social samhandling og kommunikation
  • Uddannelses reformer
  • Ledelse og organisering af dagtilbud,
  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Forholdet mellem uddannelse og praksis

 Underviser i EVU pædagogik 

  • Kompetenceudvikling i tidlig opsporing af børns trivsel