Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

ph.d, Syddansk Universitet