Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Innovation i Uddannelsespraksis Institution: Ledelses Akademiet Lillebælt Dimission: 2014 Beskrivelse: Indhold: Den nye lærerprofession: Fag, studerende, underviser. Innovation og underviserens multiple roller. Muligheder og udfordringer i tværprofessionelt/fagligt samarbejde. Arbejde i team: En strategisk innovations- og udviklingsdimension på fag, modul, uddannelse. Studieprojektet, roller, læringsmål og studieaktivitetsmodellen. samarbejdet med projektet partnere: Videndeling og udvikling af relationer, udvikle, afvikle og evaluere et studieprojekt.

Dimissionsdato: 31 aug. 2014

Industriens uddannelser Institution: EAL Dimission: 2014 Beskrivelse: Deltage i udviklingsarbejde vedr. at sikre at vores uddannelser er fremtidssikret i forhold til SMV virksomheder frem mod år 2018

Dimissionsdato: 31 aug. 2014

Ledelse og organisation 2: Organisation, styring og strategi Institution: Ledelses Akademiet Lillebælt Dimission: 2012 Beskrivelse: Formål: Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af de interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med vilkår for strategisk ledelse og styring i egen organisation.

1 aug. 201230 nov. 2012

Dimissionsdato: 30 nov. 2012

Ledelse og organisation 1. Organisation og processer Institution: Ledelses Akademiet Lillebælt Dimission: 2012 Beskrivelse: Formål: Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation.

1 jan. 201230 jun. 2012

Dimissionsdato: 30 jun. 2012

Kursus i overordnet ledelse. Institution: Bøgehøj Dimission: 1993

Dimissionsdato: 31 aug. 1993

Den Effektive Ledergruppe. Institution: Bøgehøj Dimission: 1992

Dimissionsdato: 31 aug. 1992

AKTI kurser: Diskussions- og mødeteknik / Talerteknik / Forhandlingsteknik. Institution: Akademiet for Kommunikation Dimission: 1986

Dimissionsdato: 31 aug. 1986

AKTI kurser: Diskussions- og mødeteknik / Talerteknik / Forhandlingsteknik. Institution: Akademiet for Kommunikation Dimission: 1986

Dimissionsdato: 31 aug. 1986

Produktions Ingeniør Institution: Odense Teknikum Dimission: 1982

1 aug. 197930 jun. 1982

Dimissionsdato: 30 jun. 1982

• Faglært værktøjsmager. Institution: Tommerup Værktøj Dimission: 1978 Beskrivelse: Speciale i snit og stanse værktøjer. Erfaring med sprøjtestøbe og plastværktøj

1 aug. 19741 jan. 1978

Dimissionsdato: 1 jan. 1978

Lektor inden for erhvervsakademi- og professionsbachelorområde Institution: Erhvervs Akademiet Lillebælt Dimission: 2015 Beskrivelse: Positiv bedømmelse af lektoranmodning d. 29 oktober 2017. Primært indenfor Produktionsteknolog og Autoteknologuddannelserne efter bekendtgørelse af undervisere ved Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK. nr. 990 af 28. august 2015).

1 jan. 201429 okt. 2017

Ansættelser

Projektchef / Produktionschef Arbejdsplads: A/S JAI Start: 2007-11-01 Slut: 2013-06-30 Beskrivelse: Projektledelse: Styring af nye projekter med automatiske rense og bearbejdningsceller. Sammenlægge 2 afdelinger til 1 ny stor afdeling. Produktionsledelse. Forandrings ledelse. Planlægning af produktionen. Implementering af ProMark. Kvalitetsledelse: Udarbejde inspektions forskrifter, afholde Audit. Ansvar for vedligehold af bygninger og driftsudstyr.

1 nov. 200730 jun. 2013

Produktionschef / Logistikchef Arbejdsplads: Produktionschef / Logistikchef Start: 1997-11-01 Slut: 2007-11-01 Beskrivelse: Produktionsledelse. Grov og fin planlægning af produktion. Projektledelse: Indføre Lean i produktionen. Udarbejde og udskrive produktions grundlag. Implementering af Dantid. Forhandle og udarbejde lønaftaler. Kvalitetsledelse: Udarbejde inspektions forskrifter, afholde Audit. Ansvar for vedligehold af bygninger og driftsudstyr.

1 nov. 19971 nov. 2007

Produktionschef / Projektchef Arbejdsplads: Vejle Dampmølle Start: 1988-01-01 Slut: 1997-11-01 Beskrivelse: Projektledelse: Indkøb og opstille ny Havregrynsmølle. Etablering af nyt højlager for færdigvarer. Med focus på FIFO. Produktionsledelse. Herunder lønaftaler. Forandring ledelse. Grov og fin planlægning af produktion. Udarbejde og udskrive produktions grundlag. Ansvar for vedligehold af bygninger og driftsudstyr

1 nov. 19971 jan. 1988

Projektledelse / Afdelingschef Arbejdsplads: PLM Haustrup Plastic Start: 1982-08-01 Slut: 1988-01-01 Beskrivelse: Projektarbejde. Indkøbe og opstille fyldemaskiner ved vores emballage kunder. Afdelingsleder af vores produktionsafsnit: Pharma

1 aug. 19821 jan. 1988

Faglært værktøjsmager. Institution: Tommerup Værktøj Dimission: 1978 Beskrivelse: Speciale i snit og stanse værktøjer. Erfaring med sprøjtestøbe og plastværktøj

1 aug. 19741 jan. 1978

Emneord

 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • Axapta
 • Concorde XAL
 • Concorde C5
 • AS 400
 • MS Office pakker
 • Lotus Notes
 • Dantid
 • ProMark
 • innovative processer
 • Innovativ undervisning
 • innovativ læring
 • Systematisk informationssøgning
 • Systematisk review
 • Analytisk
 • Resultatorienteret ledelse, værdiskabende ledelse, styrkebaseret ledelse, udviklende ledelse, forandringsledelse, uddannelse, samskabelse, studenterinvolvering, regional udvikling, trible helix udvikling, kompetenceudvikling.
 • Handlings orienteret
 • Motiverende
 • Delegerende