Personlig profil

Præsentation

Lektor Karen Hedegaard, Lemvig


Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Lektor ved VIA UC, Læreruddannelsen og Hf. Forsknings- og udviklingsmedarbejder i program for professionsdidaktik i Center for profession og uddannelse samt i VIA´s Innovationslaboratorium for pædagogik og bevægelse.

Underviser i

 • idræt
 • efterskolepædagogik
 • aktionslæring.

Desuden underviser og facilitator indenfor

 • bevægelse, trivsel og sundhed i skolen og de timeløse fag
 • kurser i praktisk-musiske og æstetiske lærerprocesser
 • Det tværprofessionelle element i læreruddannelsen
 • Kontinuerligt og eksperimenterende samarbejde med praksis


Øvrige arbejdsområder:
Optagelsessamtaler på læreruddannelsen, VIA´s innovationsLab for pædagogik og bevægelse, Gymnasial supplering i idræt.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Professionsfaglig entreprenørskab, Mastermodul Århus Universitet, Aarhus Universitet

2013

Pædagogisk diplom i vejledning og supervison og udvikling af pædagogsisk praksis, PD

Pædagogisk diplom i Idræt, PD

Diplom Laban Centre for movement and dance, London, Diploma

Læreruddannelse

Ansættelser

Gymnastikhøjskolen i Ollerup

19952006

Lomborg idrætsefterskole

19881995

Emneord

 • aktionslæring
 • Teaching Lab
 • praktik
 • praksisforankring
 • entreprenørskabsundervisning
 • innovation
 • idræt
 • Æstetiske læreprocesser
 • tværprofessionelt samarbejde
 • didaktiks design
 • relationer
 • teamsamarbejde
 • Kreativitet
 • didaktiske samtaler
 • aktionslæring
 • facilitering
 • efterskolepædagogik
 • bachelorprojekter
 • Samskabelse
 • eksperimenterende didaktik