Billede af Karen Møller-Jensen

Karen Møller-Jensen

Cand. mag., Videnscentermedarbejder Outdoor Professionsdidaktik 2012- 2015, Videnscentermedarbejder Aldring og Demens Center for forskning - Demensklyngen 2016-2018, Cand. mag, Forskningsmedarbejder v. Forskningscenter for Pædagogik og dannelse / outdoorpædagogik 2020-2021, Cand. mag., Projektmedarbejder og fondsansøger med Fonden Nørre Vosborg til bevilling juli 2021 fra Kulturministeriets Pulje til Almennyttige Kulturelle Projektet, Historiens vingesus i ny tids medborgerskab, Motivationsinstruktør i Diabetes.dk Rådgivning og Frivillighed

20102022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Min akademiske baggrund findes i etnografi og socialantropologi.  Dvs. Cand.mag. i Etnografi og socialantropologi og Europastudier, Aarhus Universitet og HD2 i projektledelse samt analyse af organisationer fra Aarhus School of Business. Det har jeg anvendt til at udvikle uddannelse og undervisningsforløb og gennemføre kvalitativ forskning i forskellige sammenhænge. 

Jeg har været lektor siden 2001 først ved pædagoguddannelsen i Horsens i sundhedsfag og innovativt udviklingsarbejde i udviklingsenheden.

Nu ansat ved Pædagoguddannelsen i Holstebro i Faculty og Education and Social Studies, I forskningscenter for Pædagogik og dannelse / Outdoor samt i internationalt underviser team.  I det internationale område har jeg faciliteret kinesiske studerende sammen med kinesiske professorer i motor skills. Vuggestuepersonale i Rumænien i Outdoor samt i A Good Start med lærere i Tanzania i planlægning og fokus og konkrete at få kropslig bevægelse integreret i hverdagens skoleliv. 

Siden 2012 har jeg forsket i Outdoor i Forskningscenter Pædagogik og dannelse samt i Forskningscenter for Aldring og Demens.  

 De pædagogiske målgrupper har i mit forskningsarbejde i  området outdoor været: voksne borgere med varige og kognitive funktionsnedsættelser, borgeren med demens på plejecentre, elever i indskolingen samt børn og pædagoger i daginstitutioner og siden 2020, bæredygtig udvikling i praksis.  Her september 2021 er jeg på trapperne med et international review. Det foreligger som et gennemarbejdet artikeludkast nu. Et kæmpe arbejde, der nu skal sprogvaskes og indsendes. 

Jeg bruger mine kompetencer i forskning mm. til at udvikle uddannelse, undervisning i pædagogiske grundfagligheder og videreudvikling. 

På den nuværende pædagoguddannelse har jeg været medvirkende til at udvikle valgmodul natur og udeliv samt kultur og interkulturalitet. Jeg underviser med kollegaer i teams i natur og udeliv, kultur og interkulturalitet. Derudover er en stor del af min undervisning og udviklingsarbejde i området profession og samfund dvs. grundfaglighed 2. 

Flere gange har jeg etableret og gennemført studiekredse med studerende og inddrager studerende i mine forskningsforløb når det er muligt. Desuden tilrettelægger og gennemfører jeg særlige støtteforløb for studerende der er bevilliget støtte. Støtten er centreret omkring den studerendes personlige behov for støtte.

Jeg har deltaget i Vias forskningscentre og forskningsteams siden 2012, men det rækker dog længere tilbage. Aktuelt har jeg beskrevet   forskningsprojekt og søgt midler i samarbejde med Vias projektstøtteafdeling, Forskningscenter for pædagogik og dannelse/ outdoor pædagogik i maj 2021 til Bupl´s pulje af forskningsmidler i vedr. et projekt om børn som medskabere af bæredygtig udvikling.

Jeg er medforfatter til en anden fonds ansøgning i april 2021 til Kulturministeriets pulje til Almennyttige kulturelle projektet sammen med Helle Sigh, Direktør for Fonden Nørre Vosborg.  Ansøgningen fik bevilling i juli 2021. Projektet hedder "Historiens vingesus og en ny tids medborger". Projektet er målrettet folkeskolens mellemtrin og handler om dannelse til demokrati og menneskerettigheder og foregår på stedet dvs. herregården Nørre Vosborg i 2021 - 2022 og fremover. Min opgave er sparring, pædagogisk research samt evaluere projektet.   

Jeg har gennemført flere etnografiske feltarbejder, min analysestrategi er kulturanalyse og bruger andre kvalitative metoder. Jeg er optaget at udvikle det kvalitative forskningsinterview sammen med kollegaer i  Outdoor programmet. 

Databehandlingssystemet Nvivo har jeg erfaring med og jeg deltog i Vias kursus efteråret 2020. 

Jeg har i 2020- 2021 produceret 15 små tema film vedr. Outdoor, bl.a. i projektet ”Hjælp jeg skal ud". Filmene kan tilgås på Center for Børn og Natur, Københavns Universitet under projektet ”Hjælp jeg skal ud”.  I dette projekt producerer er jeg juni, august og september 2021 data i kvalitative interview med pædagoger i almene daginstitutioner.  Data analyseres i oktober- november 2021 ogherefter formidles publiceres resultatet som  forskningsartikel. 

Jeg er glad for at være aktiv og sætter oplevelse i centrum for læreprocesser med studerende når det overhovedet kan lade sig gøre.  Min første uddannelse var håndværker som gartner og havetegner og indimellem løser jeg en opgave her som havekonsulent i forbindelse med etablering og drift af grønne haver. Jeg er uddannet ved Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus. I 2013 projekterede jeg et grønt udeareal som Pædagogiske Haver ved Campus Holstebro VIA UC, sammen med flere hold studerende.  

Virksomheds ejer ”Grønne haver og kursus" fra 2013.

 Jeg er glad for at undervise både på dansk og engelsk, glad for mine kollegaer og trives i samarbejdet i forskningsprocessen og formidlingen.  Jeg har skrevet artikler og håndbøger på både dansk og engelsk. Jeg oplever glæde ved udviklingsarbejde samt at forskningserfaring kvalificerer mit virke som lektor og min nysgerrighed.

Privat holder jeg især af stilheden, vores vilde have, udsigten over Idom ådal, opdagelser og oplevelser i naturen.

Jeg er aktiv i diabetesforeningen som frivillig motivations instruktør.

Med venlig hilsen

Karen Møller-Jensen, september 2021

 

 

 

Kompetencer

Andre læringsforløb:
Beskrivelsen: 4 mdr. praktisk kursus i Mindfuldness og nære udemiljøer
Uddannelsessted: Mariendals Haver Aarhus Kommune Arbejdsmarkedscenter Syd
Afslutningsdato: 15/9/2008
Antal timer: 400.0

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Flere års erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Professionel

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Underviser i valgmoduler 9 og 11: Natur og udeliv,  kultur og interkulturalitet  samt sundhed og bevægelse.

Modul 4 Pædagogen som myndighedsperson

Modul 5: Medborgeskab og samskabelse

Praktikunderviser 

Underviser på  Forkursus for flygtninge og indvandrere. 

Tilknyttet  2015 medarbejder ved Metodecenter  Holstebro  vedr. Innovationsprojektet Håndhygiejne projektleder Kirsten Nielsen  ph.d. Sygeplejeuddannelsen Holstebro.


Øvrige arbejdsområder:

Periode 2012 - 2016 tilknyttet videnscenter i professionsdidaktik OUTDOOR. Underviser efter og videre uddannelse. Underviser indimellem på efteruddannelse af pædagogisk- og sundhedspersonale f.eks. Videnskabsteori og praksis.

Periode 2016-2018  Videnscentermedarbejder Aldring og Demens Center for forskning

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Analyse af organisation, HD2, School of Business and Social Sciences

1 sep. 200631 dec. 2006

Dimissionsdato: 1 jan. 2006

Europastudier: Politiske, kulturelle og historiske forhold i Europa, Cand. mag, Aarhus Universitet

1 sep. 19961 jan. 1999

Dimissionsdato: 1 jan. 1999

Projektorganisering og projektledelse, HD2, Dansk Magisterforening

1 sep. 199631 dec. 1996

Dimissionsdato: 1 jan. 1996

Etnografi og social antropologi , Cand. phil , Aarhus Universitet

1 sep. 198230 jun. 1992

Dimissionsdato: 26 jun. 1992

Ansættelser

Grønne Haver og kursus

1 aug. 2013 → …

Konsulent, VIA University College

1 jul. 2011 → …

Timelærer og stabsmedarbejder, Pædagoguddannelsen JYSK og randers

1 okt. 20101 jun. 2011

Timelærer, Pædagoguddannelsen Peter Sabroe

1 sep. 20101 aug. 2011

Lektor, VIA University College

1 aug. 19991 feb. 2009

Årsvikar, Ergoterapeutuddannelsen i Århus

1 sep. 199630 jun. 1997

Timelærer, VIA University College

1 sep. 199630 jun. 1999

Ekstern timelærer Sygeplejeuddannelsen Viborg, VIA University College

1 sep. 199530 jun. 1999

Kursusleder, IP - International Erhvervs- og uddannelsesprojekter

1 apr. 198830 jul. 1991

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • etnografi
  • Kvalitative metoder
  • kultur og samfund