Billede af Karen Marie Sangild Stølen
20062024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Curriculum Vitæ                           

Karen Marie Sangild Stølen

Græsted Hovedgade 6B

3230 Græsted

Tlf. 48391057 / mob. 28931301

Mail: kms.stoelen@hotmail.dk (privat), 

Ansættelsessteder

01.06.2018 -                              Ph.d. stud. Københavns Professionshøjskole (KP). I et samarbejde mellem KP, REHPA/SDU og AAU

01-12.10 -                                  Fast stilling som lektor – Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland- UCC

                                                  Lektorbedømt juni 2010.

01.02.08 – 30.11.10                      Fast stilling som adjunkt- Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland- UCC                 

01.01.07 – 31.01.08                      Tidsbegrænset stilling som vikar ved Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

01.01.06 -31.12.06                        Afdelingssygeplejerske Arresødal Hospice, Frederiksværk

15.10.05 – 31.12.05                      Hospicesygeplejerske Arresødal Hospice Frederiksværk

18.02.02 – 01.08.05                      Underviser ved Sygeplejeskolen i Vejle Amt

01.06.96 – 30.08.96                      Vikar som hospicesygeplejerske, Sct. Maria Hospice Center i Vejle

01.11.95 – 17.02.02                      Primær Sygeplejerske, fast aftenvagt, Vejle Kommune

01.08.90 – 31.10.93                      Sygeplejerske ved Ortopæd. Kirurgisk afdeling, Vejle sygehus

 

Grunduddannelse

1990                    Sygeplejerskeuddannelsen, Sygeplejeskolen i Vejle Amt

Efteruddannelse

2017                   Påbegyndt 1 årig Supervisor- og coachinguddannelse- Nye veje i supervision- systemisk og narrativ metode. INPRAXIX. (Er indskrevet og uddannelse betalt og afsluttes november 2017)

2012                    Masteruddannelse i Humanistisk Palliation, 1. semester, Ålborg Universitet 

2005                    Master i Klinisk Sygepleje, Århus Universitet

2001                    Pædagogisk Diplomuddannelse. Funktionsuddannelsen. Almen pædagogik og didaktik – med voksenpædagogik, Jelling Statsseminarium

 

 

Konferencer

2019                   EAPC's (European Association of Palliative Care) konference i Berlin 

2017                   Deltagelse med workshop på ‘International Nursing and midwifery student conference in spiritual care 2017

2016                   Deltagelse med poster “The 11th Palliative Care Congress: Rediscovering Holism – the future for palliative care”. Glasgow, Skotland.

2015                   Deltagelse med oplæg  på ICN’s conference I Seoul, Sydkorea.

2014                   Deltagelse med poster på Sygeplejefestival 2014 KBH.

2011                   Deltagelse I 1 st. International Seminar of the European Palliativ Care Research Centre and the EACP Research Network

 

Publikationer

Se profil ucviden.dk

https://www.ucviden.dk/admin/workspace.xhtml?uid=6

 

Efteruddannelse og kurser

2017                   Supervisor- og coachuddannelse – Nye veje i supervision- Systemisk og narrativ

                           Metode – 1- årig uddannelse (afslutning november 2017)

2010                   Årsdag- Foreningen for palliativ Indsats- Trøst

2009                   Narrativ terapi- teori og metode (1 uges kursusforløb)

2009                    Netbaseret uddannelse

2009                    Palliativ kongres 2009

2008                    Palliativ kongres 2008

2004                    Kursus i Åndelig omsorg. Tværfaglig konference

2004                    Kursus i sundhedspersonalets kommunikation med flygtninge og indvandrere

2003                    Censorkursus

2001                    Gruppesupervision. The Kempler Institute of Scandinavia A/S

1999                    Alment Voksenpædagogisk Grundkursus

 

Opgaver relateret til grunduddannelse og efter –og videreuddannelse

Underviser i sygeplejefaget i 2. 5. og 7. semester. Undervisning relateret til tværprofessionelle indsatser i palliation og palliation til for patienter og pårørende med livstruende sygdomme.

Deltager i forskellige typer af forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på studerendes læring i klinisk uddannelse

Vejleder på opgaver/projekter på alle niveauer i grunduddannelsen

Beskikket censor i grunduddannelsen til Sygeplejerske

Undervisningsopgaver i efter- og videreuddannelsen i UCC, relateret til fagområdet palliation. Udvikling af Kursusforløb for sundhedsprofessionelle der skal opkvalificeres i forhold til den palliative indsats i kommunerne.

Vejledning og eksamination i forhold til projekter/opgaver i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse og klinisk vejleder uddannelse

 

 

Forskning

Ph.d. stud. (juni 2018- maj 2021)- Et samarbejde mellem KP, REHPA og AAU. Indskrevet på Det samfundsvidenskabelige Fakultet AAU/Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Projekt: Frivillighed i palliation.

Allokeret (aug. 2015-jan.2018) som Videns medarbejder i Ph.D projektet ReCap v. ph.d stud. Christel Trøstrup tilknyttet forskningsprogrammet Sundhed & Krop i UCC (https://www.facebook.com/recapphd/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf)

 

Faglige netværk

Medlem af den nationale tværfaglige gruppe indenfor DMCG- Pal - uddannelse. Medforfatter af Anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker indenfor palliativ indsats i Danmark (http://www.dmcgpal.dk/706/koordinationsgruppen-for-dmcg-pal-uddannelse)

 

 

Andre opgaver

Frivillig i Kræftens bekæmpelse- medleder af sorggrupper for efterladte               

 

Underviser på Efteruddannelse for kræftsygeplejersker på Hillerød hospital

Underviser på kursusdage for hjemmesygeplejersker

Underviser på kursusdage for hospicesygeplejersker

Underviser på kursusdage for hospicepræster

 

Jeg bruges som ekstern foredragsholder i emner som:

Kommunikation med patienter og pårørende i sorg

Pleje og omsorg af den alvorligt syge og døende

At være pårørende til den alvorligt syge og døende

Ritualers betydning i forbindelse med død og sorg (jf. eget Masterprojekt)

Børn og sorg – udarbejdelse af sorgplaner på skoler og i børnehaver

Jeg er 52 år og i dag gift med Ole og vi bor på Nordsjælland.  Jeg blev enke i 1998 hvor min daværende mand døde af cancer.

Jeg har fire børn på hhv. 28, 26, 22 og 20 år.

 

 

Ansættelser

Afdelingssygeplejerske Arresødal Hospice

1 jan. 200631 dec. 2006

Hospicesygeplejerske Arresødal Hospice

15 okt. 200531 dec. 2005

Underviser Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

18 feb. 20021 aug. 2005

Hospcesygeplejerske Skt Maria Hospice Center i Vejle- vikariat

1 jun. 199630 aug. 1996

Primær Sygeplejerske Vejle Kommune

1 nov. 199517 feb. 2002

Ortopædkirurgisk sygeplejerske Vejle Sygehus

1 aug. 199031 okt. 1993

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Karen Marie Sangild Stølen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler