Personlig profil

Præsentation

 Lektor og PhD ved Institut for Pædagoguddannelse
Tilknyttet forskningsprogrammet for Chancelighed og gode børneliv i dagtilbud.
Underviser på dagtilbudsspecialiseringen i pædagoguddannelsen.

C.V. for Karen Mathilde Prins

Ansættelser/hovedallokeringer;
2000  Cand Scient Soc fra RUC med fagene kulturgeografi og pædagogik.

2000 -    Ansat på pædagoguddannelsen Frøbel(nu UCC) som underviser i faget pædagogik.

2003-2004 Timelærer i faget pædagogik og faget skolen i Samfundet på læreruddannelsen Metropol.

2004 - 2015  International koordinator. Tovholder for Internationalt Modul; Pedagogical work in a European Perspective.

2006  Godkendt som seminarielektor i faget pædagogik.

2009-2011 Freelance projektmedarbejder hos Tænketanken SOPHIA.

2010 5 ugers studieophold som gæstelærer ved University of Victoria, BC, Canada. Afsøgning af erfaringer med tosprogede interkulturelle professionsuddannelser indenfor early childhood området, med særlig fokus på anerkendelse af og inddragelse af oprindelige folks egne omsorgs og opdragelsesforståelser. Oplæg og undervisning om dansk pædagogik, minoriteter i daginstitutioner mm.

2013 -2016 Allokeret som videns medarbejder til Forskningssatsningen børns læring i dagtilbud, under forskningsprogrammet Didaktik og læring, med en kvart stilling pr. semester.
Marts 2016 – 2019  Phd Studerende v. RUC, Center for Daginstitutionsforskning v. IMT og Forskningsprogrammet, dagtilbud, social og specialpædagogik v. UCC.
PhD Afhandling  På jagt efter det Demokratiske - En pragmatisk kulturanalyse af muligheder og begrænsninger for børns demokratiske erfaringer i Daginstitutionen. 

 

Opgaver:

Undervisningsopgaver
Løbende undervisning i faget pædagogik; de senere år særligt inden for områderne pædagogik i internationalt perspektiv, kulturmøde, kulturforståelse og etik på pædagoguddannelsen og på Internationale Moduler.

 

Koordinatoropgaver
2004-2007
Udvikling og gennemførelse af internationalt parallelforlløb til pædagoguddannelsens 5. og 6. semester fra i samarbejde med University of Portsmouth. 2007 Omlægning til selvstændigt Internationalt Modul som parallelforløb for uddannelsens 5. semester. Ansvarlig for alle opgaver fra udformning af studieordning til sidste eksamen i tomands-makkeskab med Lone Brønsted. Fokus på udvikling af klasserumsdidaktik på tværs af 10 nationaliteter.

2008 Deltagelse i Nordplusprojektet Barnekultur og Barnekulturelle udtryk i Norden og udvikling af efterfølgeren Børns stemme i Norden. Et netværksprojekt omkring en fælles Nordisk klasse i et samarbejde med 3 nordiske universiteter/university colleges med fokus på nordisk børnehavepædagogik.

2011-12 Tovholder på globaliseringsprojekt i UCC om internationale strategiske partnerskaber med henblik på at sikre af kvalitet og læringsudbytte omkring studerendes udlandspraktik i d.3.verden.

2012-14 Tovholder på udvikling af tværprofessionelt international 3 ugers summerschool om majoritets- minoritetsrelationer i institution og skole mellem UCC’s lærer og pædagoguddannelse og Teacher Education og Child and Youth Care på University of Victoria, BC Canada UVIC. I den forbindelse 3 ugers ophold Aug/Sept 2015 på UVIC som repræsentant for pædagoguddannelsen UCC i det tværggående lærerteam.

2004 - Mange års erfaring med udvikling af partnerskaber og partnerpleje med internationale partnere; Udbydere af professionsuddannelser indenfor det pædagogiske og sociale område oftest på universiteter eller University Colleges, men også NGOer.
2014-2016 Udvikling af vejlederworkshops i samarbejde med strategiske partnere med henblik på at styrke gensidigt partnerskab og skabe god uddannelse  i hhv, Mauritius og Indien, sammen med Kirsten Andreassen.

 

Konsulentopgaver

2006-7 “Sådan bliver Læreplanen din egen” – kursusforløb for ledere/souschefer i halvdelen af daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune. Udviklet og afholdt i samarbejde med min kollega Lektor Lone Brønsted. Fokus på at få deltagerne til at arbejde med forholdet mellem visioner for det pædagogiske arbejde og pædagogiske principper på den ene side og udformning af læreplanen på den anden side. Efterfølgende 1-2 dages ”pædagogiske dage” i 12 institutioner i Frederiksberg kommune. Fokus på involvering af alle medarbejdere i processen omkring arbejdet med læreplaner. 2007-8 Forskellige konsulenterfaringer i forskellige institutioner. Fokus på sammenhængen mellem målsætninger, organisering, praksis, indretning og opfølgning mm. Herunder brug af personalemødet som udviklingsforum. Frederiksberg kommune.

2008 Evaluering af læreplaner ved brug af praksisfortælling. Aktionslæringsforløb i Vuggestue, København.

2012-13 Projektdeltager i Klynger i udvikling 2. UCC Udviklingsprojekt i Københavns Kommunes daginstitutioner. Aktionslæringsprojekt med henblik på kompetenceudvikling af pædagogisk personale og udvikling af refleksion og fagfagligt sprog i tilknytning til daginstitutionspædagogikken. Projektet arbejder i praksis med at udvikle fagsprog om børns læring i daginstitutioner som mod og medspil til læring i skolerne.

2011 -  Etik i pædagogers arbejde – oplæg og workshops i forskellige med 4 forskellige rundture i BUPL afdelinger landet over med henblik på at understøtte etiske refleksioner som en del af pædagogers praksis.

Undersøgelser, medarrangør af konferencer mm

2009 Kvalitativ interviewundersøgelse af studerendes læreprocesser i Nordisk klasseprojektet; Barnekultur og barnekulturelle udtryk i Norden.

2009-2011 Projektmedarbejder i Tænketanken SOPHIA. Udarbejdelse af forskningsoversigter, dansk og internationalt, analyse af undersøgelser, formidling skriftligt og mundtligt. Deltagelse i paneldebatter, medarrangør af store konferencer.

2010 Survey undersøgelse af studerendes læreprocesser i udlandspraktik og på Frøbels engelsksprogede modul, som en del af globaliseringsprojekt om internationalisering i pædagoguddannelsen.
2014 Medarrangør af CONCRIT- konference 2014 i Berlin – 1984 revisited

 

 

 

 

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Spansk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring
Strategiudvikling : Flere års erfaring

Arbejdsområder

Tilknyttet forskningsprogrammet for chancelighed og gode børneliv i daginstitutioner. Projektleder for forskingsprojekt om ligestillingsarbejde i daginstitutioner.
Tilknyttet dagtilbudsspecialiseringen på pædagoguddannelsen som underviser og vejleder.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand Scient Soc, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 2 apr. 2000

Ansættelser

PhD Studerende, Roskilde Universitet

1 mar. 201628 feb. 2019

Emneord

  • interkulturelle forhold
  • dannelse
  • kultur
  • pædagogik
  • børn
  • undervisning
  • professionsuddannelser
  • læreprocesser

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Karen Mathilde Prins er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler