Personlig profil

Præsentation

Jeg er docent, ph.d. i filosofi (fra University of Melbourne) og programleder i forskningsprogrammet Sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik ved Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi hos VIA University College. 

Forud for min ansættelse i VIA University College i 2015, var jeg fra 2005-2006 ansat som post.doc. ved Center for Bioetik på Aarhus Universitet og fra 2006 til 2015 som post.doc, adjunkt og lektor på Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, ved Institut for Kultur og samfund på Aarhus Universitet.

I min forskning analyserer jeg blandt andet etiske, filosofiske og samfundsmæssige implikationer af udviklinger inden for eksisterende og fremtidige sundheds- og velfærdsteknologier. Mine forskningsmæssige interesser og indsatser relaterer til etiske perspektiver på DNA-diagnostik, genom redigering og genetisk forbedring samt brugen af sundhedsdata til sygdomsprædiktion og -forebyggelse i bl.a. personlig medicin.

Jeg har omfattende undervisningserfaring inden for medicinsk og sygeplejefaglig videnskabsteori og etik samt forskningsetik og kvalitativ metode. Undervisningen omfatter flere valgfag på Aarhus Universitet (Health), herunder valgfaget: Den gode læge - hvor der anvendes narrativer til belysning af bl.a. etiske dilemmaer og udfordringer i professionsudøvelsen.  Desuden har jeg gennem 10 år undervist på masteruddannelsen Humanistisk sundhedsforskning i faget ’genetik i dagliglivet’, samt i videnskabsteori og etik på fagene Idræt, Folkesundhedsvidenskab, Odontologi og Filosofi på Aarhus Universitet. Endelig har jeg undervist på Horsens og Silkeborg sygeplerskeuddannelse i etik, forskningsetik, videnskabsteori og metode.

Involveret i tværgående samarbejder

Jeg arbejder for at kvalitetssikre fremtidens professionsuddannelser gennem udvikling af undervisningsmateriale inden for bl.a. genetik, personlig medicin og sociale robotter i et tæt samarbejde med forsknings-og videninstitutioner i ind-og udland samt patientforeninger, kommunale og regionale aktører og SMEs.

Jeg har således været engageret i flere EU projekter, der relaterer til anvendelsen af robotter og sociale robotter i uddannelse og praksis herunder ABILITI (Avatar Based Interaction and Learning in Times of Illness) samt PRoSPEro (Pedagogy of Robotics in the Social Professions in Europe).

Fra 2017-2021 deltog jeg i EU Cost projektet Rancare, der analyserede de etiske, sociale og sikkerhedsmæssige implikationer af rationaliseringen i sygeplejen. 

Min deltagelse i EU-nanomed roundtable, hvor der blev udarbejdet anbefalinger vedrørende etik og nanomedicin har ligeledes givet værdifulde kontakter til bl.a. Darmstadt Universität i Tyskland. 

Jeg indgår aktuelt i samarbejde med Tokai-universitetet (bl.a. Prof. Manemi Hori) i Japan om planlægning og udvikling af webinarer, forskningsseminarer og forsker-mobilitet, som fremmer indsigten i specifikke kulturelle ligheder og forskelle i bl.a. teknologianvendelse og -forståelse. 

Fokus på dialog og netværk - nationalt og internationalt

Det Etiske Råd og ekspertgruppen for dataetik samt Digitaliseringsstyrelsen har trukket på mine kompetencer i forbindelse med henholdsvist foredrag om aktiv dødshjælp samt oplæg om etiske dilemmaer ved brugen af maskinlæring og algoritmer til sygdomsprædiktion i bl.a. Tværsporsprojektet.  Jeg holder ligeledes foredrag og indgår i paneldebatter i regi af bl.a. Aarhus kommune om bl.a. etik og velfærdsteknologi. 

Jeg har været VIAs repræsentant i Sektornetværket for ansvarlig forskningspraksis fra 2018-2021. 

I 2021 blev jeg tilknyttet Altingets netværk om forskning og innovation.

I en længere årrække har jeg været tilknyttet Schader Stiftung i tyske Darmstadt, som etablerer dialog og netværk mellem repræsentanter fra erhverv, NGO’er, faglige selskaber samt samfundsvidenskab, naturvidenskab og humanvidenskab med henblik på dialog om aktuelle samfundsfaglige problemstillinger i Tyskland og Europa.

Jeg er medlem af Deutsche Netzwerk Wirtschaftethik, forskningsnetværket, Sundhed, Menneske og Kultur, samt forskningsinitiativet Human Futures (AU Ideas). Desuden er jeg medlem af advisory board for MARCS Institute, Western Australia University. 

Gennem 12 år har jeg været engageret i censorkorpset for Folkesundhedsvidenskab og relaterede uddannelser. 

Jeg indgår i nationale og internationale bedømmelsesudvalg i forbindelse med lektoransættelser, Ph.d.-bedømmelser, fellowships samt vurdering af abstracts og papers til internationale konferencer og er desuden fagfællebedømmer ved Nursing Ethics og Nordicom.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.mag. religion og filosofi, Aarhus Universitet

Filosofi, Ph.d., University of Melbourne

Ansættelser

Lektor i medicinsk filosofi, Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Afd. for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

15 apr. 201314 apr. 2015

Post.doc. i medicinsk filosofi, Aarhus Universitet

1 aug. 200914 apr. 2013

Adjunkt i medicinsk filosofi, Aarhus Universitet

1 aug. 200631 jan. 2009

Post.doc. Center for Bioetik, Aarhus Universitet

1 aug. 200531 mar. 2006

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Karin Christiansen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler