Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er docent, ph.d. i filosofi (fra University of Melbourne) og program- og forskningsleder i forskningsprogrammet Sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik ved Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi hos VIA University College. Programmet er pt. involveret i 6 EU projekter og 7 nationale projekter. 

Før jeg kom til VIA University College i 2015, var jeg fra 2005-2006 ansat som post.doc. ved Center for Bioetik på Aarhus Universitet og fra 2006 til 2015 som post.doc, adjunkt og lektor på Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, ved Institut for Kultur og samfund på Aarhus Universitet.

I min forskning analyserer jeg blandt andet etiske, filosofiske og samfundsmæssige implikationer af udviklinger inden for eksisterende og fremtidige sundheds- og velfærdsteknologier. Mine forskningsmæssige interesser og indsatser relaterer til etiske perspektiver på DNA-diagnostik, genom redigering og genetisk forbedring samt brugen af sundhedsdata til sygdomsprædiktion og -forebyggelse i bl.a. personlig medicin.

Jeg har i en længere årrække undervist i flere valgfag på Aarhus Universitet (Health), herunder valgfaget: Den gode læge - hvor der anvendes narrativer til belysning af bl.a. etiske dilemmaer og udfordringer i professionsudøvelsen.  Desuden har jeg mere end 10 års erfaring med undervisning af professionsuddannede kursister i faget ’genetik i dagliglivet’ på masteruddannelsen Master i humanistisk sundhedsforskning på Aarhus Universitet. Jeg har ligeledes omfattende erfaring med undervisning i medicinsk videnskabsteori og etik på medicin, odontologi, idræt, folkesundhedsvidenskab og filosofi samt undervisning i etik, forskningsetik og videnskabsteori på sygeplejerskeuddannelsen.

Involveret i tværgående samarbejder

Jeg samarbejder med VIA-kolleger i Program for Sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik samt med en lang række nationale og internationale partnere (herunder universiteter, UC-sektor, kommuner, region, patientforeninger og erhverv) om at kvalitetssikre fremtidens professionsuddannelser gennem udvikling af undervisningsmateriale inden for bl.a. genetik, personlig medicin og sociale robotter.

Jeg deltager pt i EU-Erasmus+ projektet ABILITI (Avatar Based Interaction and Learning in Times of Illness) sammen med projektdeltagere fra VIA samt partnere fra Østrig, Belgien, Spanien  og Letland. Jeg er desuden engageret i udviklingen af det nationale projekt The 4 P’s of Robotics – perceptions, prejudice, pedagogy in the Social Professions. Disse projekter følger i kølvandet på deltagelsen i Erasmus + projektet PRoSPEro (Pedagogy of Robotics in the Social Professions in Europe), som blev afsluttet i 2020 og involverede samarbejde med Irland, Polen, Holland og Spanien.

Fra 2017-2021 deltog jeg som VIAs repræsentant i EU Cost projektet Rancare (Rationing nursing care). Samarbejdet med bl.a. Finland, Norge og Island fortsætter i form af artikelsamarbejder, deltagelse i fælles webinarer og planlægning af gæsteprofessorater. 

Jeg indgår desuden i samarbejder med Tokai-universitetet (bl.a. Prof. Manemi Hori) i Japan om planlægning og udvikling af webinarer og forskningsseminarer, som er med til at fremmer indsigten i specifikke kulturelle ligheder og forskelle i bl.a. teknologianvendelse og -forståelse. 

I forbindelse med min ansættelse på Aarhus Universitet har jeg desuden deltaget i det EU-initierede Nanomedicine Roundtable, hvor der blev udarbejdet anbefalinger vedrørende etik og nanomedicin.

Ligeledes har jeg deltaget i forskningsprojektet Digital Transformation: Teknologi og digital kompetence – forskning i krydsfeltet mellem teknologiforståelse og kompetenceprofiler i programmet ’VIA Digitalt Aftryk’, hvor jeg har bidraget med etiske og filosofiske perspektiver.

Fokus på dialog og netværk - nationalt og internationalt

Det Etiske Råd og ekspertgruppen for dataetik samt Digitaliseringsstyrelsen har trukket på mine kompetencer i forbindelse med henholdsvist foredrag om aktiv dødshjælp samt oplæg om etiske dilemmaer ved brugen af maskinlæring og algoritmer til sygdomsprædiktion i Tværsporsprojektet.  

Jeg har været VIAs repræsentant i Sektornetværket for ansvarlig forskningspraksis fra 2018-2021. 

I 2021 blev jeg tilknyttet Altingets netværk om forskning og innovation.

I en længere årrække har jeg været tilknyttet Schader Stiftung i tyske Darmstadt, som etablerer dialog og netværk mellem repræsentanter fra erhverv, NGO’er, faglige selskaber samt samfundsvidenskab, naturvidenskab og humanvidenskab med henblik på dialog om aktuelle samfundsfaglige problemstillinger i Tyskland og Europa.

Jeg er medlem af Deutsche Netzwerk Wirtschaftethik, forskningsnetværket, Sundhed, Menneske og Kultur, samt forskningsinitiativet Human Futures (AU Ideas).

Gennem 12 år har jeg været engageret i censorkorpset for Folkesundhedsvidenskab og relaterede uddannelser.

Jeg indgår i nationale og internationale bedømmelsesudvalg i forbindelse med lektoransættelser, Ph.d.-bedømmelser, fellowships samt vurdering af abstracts og papers til internationale konferencer og er desuden fagfællebedømmer ved Nursing Ethics og Nordicom.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.mag. religion og filosofi, Aarhus Universitet

Filosofi, Ph.d., University of Melbourne

Ansættelser

Lektor i medicinsk filosofi, Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Afd. for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

15 apr. 201314 apr. 2015

Post.doc. i medicinsk filosofi, Aarhus Universitet

1 aug. 200914 apr. 2013

Adjunkt i medicinsk filosofi, Aarhus Universitet

1 aug. 200631 jan. 2009

Post.doc. Center for Bioetik, Aarhus Universitet

1 aug. 200531 mar. 2006

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Karin Christiansen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler