Billede af Kathrine Degn

Kathrine Degn

Candidat i Pædagogisk Sociologi

20152020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg har været ansat ved Pædagoguddannelsen i Holstebro siden 2014. Forud for min ansættelse har jeg arbejdet som lærer i grundskolen. Med min erfaring som lærer i og store interesse for folkeskolen samt kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi var det helt naturligt for mig at søge ansættelse ved pædagoguddannelsen med ønsket om at være tilknyttet specialiseringen i skole - og fritidspædagogik. I dag er jeg underviser på - og koordinator for specialiseringen i skole- og fritidspædagogik.

Jeg har i dette arbejde særligt fokus på og profil inden for temaer som; læringsteori, didaktik, og klasseledelse. Endvidere er fokus på barnets trivsel, læring og udvikling gennem deltagelse i forskellige børnefællesskaber centrale fokusområder i min undervisning på grunduddannelsen, i eftervidereuddannelsesregi samt i forsknings- og udviklingsarbejde.

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg har igennem de seneste fem år været involveret i forskellige forskning- og udviklingsaktiviteter i VIAs forskningscentre. Dette har resulteret i erfaring med empiriindsamling, analyse samt formidling; det være sig mundtlig såvel som skriftlig samt erfaring med at indgå i samt kvalificere komplekse samarbejdsrelationer både indenfor samt ud af organisationen.

Mine seneste forsknignsprojkekter har haft temaerne evaluering og dokumentation som omdrejningspunkt. I igangværende forskningsprojekt arbejder jeg sammen med kolleger fra andre professionsuddannelser med at undersøge evaluering i form af prøver og prøveformer i professionsuddannelser. I dette arbejde er undervisernes didaktiske handlerum samt forskellige sammenhængsforståelser centrale temaer.

 

Jeg fungerer ligeledes som forsknings- og udviklingskoordinator ved Pædagoguddannelsen i Holstebro

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidat i Pædagogisk Sociologi, Kampen om skolen. Folkeskolen under krydspres.

aug. 2010maj 2014

Professionsbachelor som lærer

aug. 2004jun. 2008

Ansættelser

N. Kochs Skole

20132014

Aarhus Kommune

1 aug. 20081 jul. 2010

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Undervisning
  • Vejledning
  • Eksamination
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • Forskning og udvikling