Billede af Keld Ørskov
19992019

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Jeg arbejder med undervisning i pædagoguddannelsen, i efter- og videreuddannelse, samt i tværprofessionelle projekter.

Faglige undervisningsområder: Pædagogik, pædagogisk sociologi og antropologi. Profession og etik. Tværprofessionelt samarbejde. Kulturmøder og interkulturalitet. Skole-fritidspædagogik og inklusion. Social- og specialpædagogik med udsatte børn og unge.  Organisation og ledelse. 

 

Forsknings- og udviklingsområder

Forsknings- og udviklingsprojekter: Inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Inkluderende forældresamarbejde i skole/SFO. Metodisk arbejde med FoU-projekter som et samarbejde mellem forsker og praktikere (Praksisudvikling i samarbejde. Praksisforskning med anvendelse af professionscirkler for lærere, pædagoger, studerende og forskere)

Udviklingsopgaver: Udvikling af pædagoguddannelsen. Udvikling af kompetenceforløb / efteruddannelse. Tværprofessionelle forløb. Humanistisk organisationsudvikling (masterprojekt 2021/2022)

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.scient.soc., Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 4 dec. 1992

Master i humanistisk organisationsudvikling (studerende)

20202022

Modul: læringsteori og metode, , Master i læreprocesser, Aalborg Universitet

2010