Billede af Keld Skovmand
20042022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er cand. phil. i religionsvidenskab og arbejdede fra 1995-2009 som adjunkt og lektor i kristendomskundskab på Odense Seminarium/Læreruddannelsen på Fyn. Jeg har desuden en Post Graduate Certificate i religionspædagogik fra University of Warwick i England, hvor jeg også havde et længevarende forskningsophold i forbindelse med min ph.d. Jeg fik et ph.d.-stipendium på DPU i 2009 og forsvarede min afhandling om læreruddannelsens didaktik i starten af 2018. Den udkom i en lettere redigeret og bearbejdet version på Hans Reitzels Forlag i 2019: I bund og grund – reformer uden fundament? I relation til udgivelsesserien Mål og midler (2011-2015), som jeg både har bidraget til og været medredaktør af, har jeg arbejdet med analyser af læremidler og læreplaner. Arbejdet mundede ud i bogen Uden mål og med – forenklede Fælles Mål? (Hans Reitzels Forlag 2016), der fungerede som forstudie til min afhandling. Sommeren 2021 overgik jeg til en stilling som seniorforsker ved Center for Anvendt Skoleforskning. Fra og med 1. september har jeg orlov fra min stilling ved UCL, da jeg tiltræder en stilling som førsteamanuensis i pedagogikk på Institutt for lærerutdanning på Norges Naturvidenskabelige og Tekniske Universitet i Trondheim.

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg er grundlæggende optaget af forholdet mellem ”dannelse” og ”didaktik”, særligt i den dannelsesteoretiske didaktik (Wolfgang Klafki), som jeg løbende skriver om og videreudvikler – både alment og i forhold til religionspædagogikken. I øjeblikket skriver jeg på en bog med titlen Klafki i praksis, som udkommer vinteren 2023/24. I forlængelse af mine kritiske analyser af Fælles Mål laver jeg internationale, komparative studier af policy- og curriculumudvikling med henblik på at undersøge, hvordan der nationalt responderes på globale udviklingstendenser og international forskning. En væsentlig del af afsættet for denne del af mit arbejde er Gert Biestas teori om lærificering af uddannelsesfeltet. Sammen med rektor og professor Lene Tanggaard har jeg begået en bog, hvori vi kommer med konstruktive bud på, hvordan vi kan komme denne lærificering til livs ved atter at tale om formål, indhold og relationer: Hvad vi taler om, når vi taler om at lære (Hans Reitzels Forlag 2020). Aktuelt arbejder jeg sammen med lektor Lakshmi Sigurdsson fra Københavns Professionshøjskole om at lave en antologi om Hannah Arendt på Forlaget Klim, hvor vi er optaget af, hvordan Arendts tænkning kan omsættes til skolens praksis: Hannah Arendt. Pluralitet, pædagogik, praksis.