Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg har en kandidatuddannelse i religionsvidenskab som udgangspunkt for ansættelsen som først adjunkt siden lektor i kristendomskundskab i læreruddannelsen, hvor jeg var tilknyttet Odense Seminarium/Læreruddannelsen på Fyn frem til 2009. Fra 2009 til 2013 havde jeg et ph.d.-stipendium i læreruddannelsens didaktik ved DPU, Aarhus Universitet. Fra 2013 blev jeg overflyttet til en forskningsansættelse i Forskning & Udvikling, i dag Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund. Januar 2018 forsvarede jeg min ph.d.

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg har over en årrække beskæftiget mig med medborgerskabsdidaktik i læreruddannelsen i relation til kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab. I relation til udgivelsesserien Mål og midler (Forlaget Klim) har jeg arbejdet med analyser af læremidler og læreplaner, som mundede ud i bogen Uden mål og med - forenklede Fælles Mål? (Hans Reitzel 2016). Dele af bogen indgår i en bearbejdet form i min ph.d.-afhandling, der primært indeholder en kritisk diskursanalyse af reformen af læreruddannelsen i 2013 og reformen af læreplanerne for folkeskolen fra 2014. Jeg arbejder på at udvikle en sammenhængende didaktik for kulturfagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag i grundskolen.