Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Uddannelses- og erhvervsvejleder, CVU Fyn

Dimissionsdato: 30 jun. 2006

FVU-matematiklærer, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 30 jun. 2001

Lærer, Odense Seminarium

Dimissionsdato: 30 jun. 1991