Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Profil

Mit ph.d.-projekt er en del af Playful Learning Research Extension, som er et forskningsprogram på tværs af de danske professionshøjskoler, hvor jeg er ansat på Pædagoguddannelsen Forskning og Udvikling ved Københavns Professionshøjskole og indskrevet på Afdeling for Uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet.


Projektets emne er tværprofessionelt samarbejde om legende tilgange til læreprocesser og undervisning på lærer- og pædagoguddannelsen. I dette anlægges der et særligt fokus på betydningen og mulige effekter af fælles viden og sprog i det tværprofessionelle samarbejde.


Ph.d.-projektets metodologiske ramme er Design-Based Research, hvor der samskabende designes og afprøves didaktiske og pædagogiske eksperimenter og interventioner sammen med deltagere fra uddannelserne (undervisere og studerende). Projektet er dertil metodisk inspireret af antropologiske og etnografiske tilgange samt skrivepædagogik og narrativer.


Jeg har en erhvervsbaggrund som projektkonsulent, gymnasielærer og it- og digitaliseringskonsulent, mens min uddannelsesmæssige baggrund er som cand.mag i Dansk med tilvalg i Film- og Medievidenskab (Københavns Universitet), Master i Ikt og Læring (Aalborg Universitet) samt Gymnasiepædagogikum (Syddansk Universitet). Mine forskningsinteresser ligger bredt inden for og i samspil mellem læringsteori, leg, didaktik, pædagogik, designtænkning, digitalisering, læringsteknologi og uddannelse.

#learning #collaboration #co-creation #play #technology

Kontakt:
kimh@edu.au.dk
kimh@kp.dk
https://dk.linkedin.com/in/kimholflod


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ikt of Læring, Master, Aalborg Universitetsforlag

20172019

Gymnasiepædagogikum, Syddansk Universitet

20142015

Dansk, cand.mag, Københavns Professionshøjskole

20082013

Ansættelser

Ph.d.-stipendiat, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

2020 → …

Emneord

 • it
 • Læringsteknologi
 • Digitalisering undervisning og læring
 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Samarbejde på tværs
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Tværfagligt samarbejde
 • Samskabelse
 • Co-creation
 • uddannelse
 • designprocesser
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Design-Based Research
 • Designantropologi
 • Intentionel etnografi
 • Narrative Inquiry
 • professionsdidaktik
 • didaktik
 • Didaktik og digitalisering
 • Teori - praksis
 • Skrivedidaktik
 • Designtænkning
 • game based learning
 • læreprocesser
 • narrativitet
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.