Billede af Kirsten Anette Havmøller Jørgensen

Kirsten Anette Havmøller Jørgensen

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Arbejdsområder

Jeg er cand.mag. fra Københavns Universitet og lektor i dansk i læreruddannelsen. Min særlige interesse er dansk i indskolingen samt det specialpædagogiske felt. I forbindelse med sidstnævnte er jeg med til at opbygge og udvikle en specialpædagogisk profillinje, hvor de studerende gennem hele deres læreruddannelse har fokus på det specialpædagogiske område. Vi har i den tværfaglige undervisergruppe, der er tilknyttet profilen, opbygget et stort netværk bestående af en bredt sammensat gruppe af folk fra praksisfeltet og har kontinuerligt opmærksomheden rettet mod både vores og de studerendes tætte kontakt med praksis. Sideløbende med min undervisning i dansk og på den specialpædagogiske profil, underviser jeg også lærerstuderende på det tværfaglige modul i læsevanskeligheder.

Jeg har tidligere undervist på Sprogpakken – et landsdækkende efteruddannelsesprojekt for det pædagogiske personale i dagtilbud – samt på læsevejledermoduler på diplomuddannelsen. Denne interesse for efteruddannelsesområdet kommer også til udtryk ved, at jeg gennem mange år har varetaget undervisningen på meritlæreruddannelsen og dermed har været med til at opbygge aftenmeritafdelingen på KP. Min interesse for sprog har betydet, at jeg har indgået i og været tovholder for skrivecentret. Af mere administrativ karakter har jeg været med til at udvikle kompetencemålsprøver i dansk og jævnligt deltaget som fagrepræsentant i studieordningsrevideringer.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.mag, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 1992

Ansættelser

Lektor, cand.mag., Københavns Professionshøjskole

2007 → …

Lektor, cand.mag., Business Education College

19932007

Årsvikar, HF Enkeltfag på Nørre Vold

1993