Billede af Kirsten Bjerre
20092023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Kirsten er uddannet som cand. mag. i tysk og dansk. Hun har siden 2003 været tilknyttet læreruddannelsens fremmedsprogsmiljø, med tysk som undervisningsfag. Ligeledes siden 2003 har Kirsten været knyttet til læreruddannelsens og diplomuddannelsen skrivecentre, hvor hun bl.a. varetager skrivevejledning og står for afgangsprojektworkshops. Kirsten har tidligere også undervist i dansk i læreruddannelsen.

Hendes særlige interessefelt er grammatikdidaktik.

 

Kirsten har som forskningsmedarbejder deltaget i det 2020 afsluttede tværsproglige og tværinstitutionelle Gramma3projekt, med særlig interesse for at teoriudvikle konkrete didaktiske tilgange for grammatikformidling - et projekt der har dannet baggrund for nu indsendt projektansøgning. Hun har endvidere som projektmedarbejder deltaget i projektet Tidligere Sprogstart – Ny begynderdidaktik. Kirsten er (med)forfatter til både formidlende og fagfællebedømte artikler om grammatikdidaktik.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand. mag. i tysk og dansk