Billede af Kirsten Kamstrup

Kirsten Kamstrup

Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Personlig profil

Arbejdsområder

Kirsten Kamstrup er optaget af udvikling af dagtilbudsområdet til gavn for børns læring, trivsel og udvikling med fokus på kvalitet i det pædagogiske arbejde, børns literacykompetencer , etablering af læringsmiljøer , forældresamarbejde samt overgange i børns liv med fokus på det tværprofessionelle samarbejde.

Desuden er tilrettelæggelse og afvikling af kurser og efteruddannelsesinitiativer i samarbejde med kommuner og institutioner med fokus på at styrke og udvikle undervisning, læring, pædagogik, didaktisk teori og metode for ledere og det pædagogiske personale i dagtilbud og skoler en del af interesse- og arbejdsfeltet.


Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring
Networking: Flere års erfaring
Administration: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master, ”Børns indkulturering til og udvikling af symbolsprog via family literacy”, Danmarks Pædagogiske Universitet

20122015

Dimissionsdato: 1 jun. 2015

Lærer, Linjefag i dansk, håndarbejde og specialundervisning, Aalborg Seminarium

19801984

Dimissionsdato: 1 jun. 1984

Andet, Speciallæreruddannelsen - Danmarks Lærerhøjskole; Elever med svære læse-stave vanskeligheder

… → 1998

Andet, Speciallæreruddannelsen - Danmarks Lærerhøjskole; Elever med sprog- og talevanskeligheder

… → 1997

Ansættelser

Freelance læsekonsulent

20052016

Talepædagog, indskolings- og læsekonsulent ved PPR i Hedensted Kommune

19972007

Lærer ved Stjernevejskolen i Hedensted Kommune

19951998

Lærer ved Daugård Skole i Hedensted Kommune

19851995

Lærer ved Raklev Skole Kalundborg Kommune

19841985

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge
  • Uddannelse, professioner og erhverv

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller