Billede af Kirsten Nielsen
19972021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Uddannelsesforskning og - udvikling

Projektledelse: Flere års erfaring

Networking: Erfaring

Præsentation

Kirsten Nielsen er optaget af

1. At fremme studerendes læring ved at øge deres indsigt i egen læreproces, blandt andet gennem formidling om læringsstilprofiler, læringsteori, skriftlig refleksion og portfolioarbejde. 

2. At fremme studerendes interkulturelle og internationale forståelse for sygepleje så studerende lærer at varetage sygepleje af patienter og borgere med forskellig nationalitet. Læringen foregår ved studerendes online samarbejde med studerende i Canada og USA - også kaldet Internationalization at Home.

3. At fremme læring af klinisk sygepleje i simulationslaboratoriet ved at involvere studieassistenter i øvelserne. Studieassistenterne er studerende, der er længere i Sygeplejerskeuddannelsen.

Undervisning

Studieorientering: Læring og medansvar for egen læring

Mikrobiologi og Hygiejne: Afbrydelse af smitteveje

Sygepleje: Teorien Interaktionel sygeplejepraksis af M.E. Scheel

                 Akut, kritisk og kompleks sygepleje til mennesker med Diabetes mellitus

Forskningsmetodologi: Fortællinger som datamateriale

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Forskeruddannelse, Ph.d.grad, Syddansk Universitet

1 aug. 201031 jul. 2014

Kandidatuddannelse i sygepleje, Aarhus Universitet

20012002

Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi

19971998

Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i uddannelse og undervisning , Aarhus Universitet

… → 1996

Ansættelser

Ph.d.studerende, Syddansk Universitet

1 aug. 20107 dec. 2014

Underviser, Sygeplejerskeuddannelsen i Ringkøbing Amt/Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

1 apr. 199431 dec. 2002

Sygeplejerske, Holstebro Centralsygehus, afd. M6 og M1

1 aug. 198631 mar. 1994

Sygeplejerske, Birkehøj Plejehjem

4 jan. 198531 jul. 1986

Emneord

  • sygepleje
  • Hygiejne
  • Sygeplejeteori
  • Narrativer
  • e-portfolio
  • Læringsstile
  • Forskning
  • Sygeplejerskeuddannelse
  • Narrativitet, praktisk viden, uddannelsesforskning,
  • Pleje af ældre