Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg er lektor på Københavns Professionshøjskole, Institut for Socialrådgiveruddannelse. Her har jeg været ansat siden jeg i 2016, hvor jeg også opnåede min ph.d.-grad ved Aalborg universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Min ph.d.-afhandlings fire artikler kombinerer kvalitative og kvantitative data til at forstå, hvordan socialrådgivere anvender socialfaglige metoder.

Inden mit ph.d. studie arbejdede jeg som forskningsassistent hos SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd, hvor jeg udarbejdede forskningsrapporter og med et stort fokus på effektstudier foretog dataindsamlinger i flere kommuner. Jeg har en grunduddannelse som socialrådgiver, hvilket har givet mig førstehåndserfaring med problemstillinger og kulturen i arbejdet på det børnefaglige område. Kendskabet til både det videnskabelige arbejde og den konkrete praksis har jeg med fordel kunne udnytte i forhold til at fokusere på relevante problemstillinger og kommunikation i øjenhøjde med fagpersoner.

Min nuværende forskning på KP fokuserer blandt andet på at inddrage børns perspektiver i forskningsprojektet ”Mig og Min Plejefamilie” (MOMP), risikovurderinger med et særligt fokus på underretninger i forskningsprojektet ”Screeninger af underretninger” (STAR) samt forskning i plejeforældres og professionelles oplevelser af indsatser i forskningsprojektet Plejefamilien i centrum. Jeg har i den forbindelse skabt overblik over mulige indsatser til børn anbragt i pleje og til plejeforældre, designet kvalitative dataindsamlinger og afholdt børnepaneler.

Mit arbejde er publiceret i internationale tidsskrifter og forlag, såsom British Journal of Social Work, European Journal of Social Work, Research on Social Work Practice, European Social Work Research, BMC Psychology, Child & Family Social Work, SAGE og hos nordiske udgivere såsom Nordic Social Work Research, Uden for nummer og Fontene Forskning.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Aalborg Universitet

20062009

Dimissionsdato: 8 apr. 2009

Kandidat i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2009

Komparativt studie af forskellige metoder til den børnefaglige undersøgelse, Aalborg Universitet

20112016

Den Social Højskole, København

20012004

Ph.d.-studerende, Aalborg Universitet

Ansættelser

Undervisningsassistent, Aalborg Universitet

1 feb. 20161 feb. 2017

Forskningsassistent, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

20092011

Student, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

20072009

Socialrådgiver, Københavns Kommune

20062007

Socialrådgiver, Helsingør Kommune

20042006

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Kresta Munkholt Sørensen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler