Billede af Kristiane Hauer

Kristiane Hauer

Ph.d.

20062021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg er ansat som adjunkt på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg arbejder med forskning og undervisning på Læreruddannelsen. Mit faglige fokus er særligt på læsning og litteraturdidaktik i faget dansk.

Fra 2017-2020 gennemførte jeg et ph.d.-projekt om læsning og fordybelse, med særligt fokus på romanlæsning i udskolingens litteraturundervisning. Projektets indhold og resultater er formidlet i ph.d.-afhandlingen: Læsning og fordybelse: En teoretisk og empirisk undersøgelse af fordybet skønlitterær læsning med særligt fokus på unge læseres romanlæsning i faget dansk.

Ph.d.-projektets undersøgelse af læsning og fordybelse var både teoretisk og empirisk funderet. Min empiri bestod af et etnografisk studie af 70 8.-klasseelevers romanlæsning i og uden for skolen. Jeg var her særligt interesseret i den læseoplevelse og opmærksomhed, der knytter sig til læsning af længere skønlitterære tekster, men også mere generelt i relationen mellem læsning og fordybelse. 
 
I den empiriske del af projektet udforskede jeg bl.a., hvorvidt romanlæsning i skolen har potentiale til at være en aktivitet, der styrker elevernes læsekompetence, når det gælder dybdelæsning – dvs. den koncentrerede, fokuserede og vedholdende læsning af længere, sammenhængende tekster af en vis kompleksitet. Desuden undersøgte jeg sammenhængen mellem elevernes dybdelæsningskompetence og generelle faglige fordybelse.

I projektet behandlede og diskuterede jeg desuden mere overordnet forholdet mellem opmærksomhed og læsning, læsning og digitalt mediebrug, unges læselyst og læsevaner, litteraturens status og betydning i danskfaget og mulighedsbetingelserne for faglig fordybelse i det danske skolesystem.

Jeg er pt. også ansat som ekstern lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, hvor jeg underviser i kurset Litterær læsepraksis – Fra receptionsæstetik til ny empirisk læseforskning samt vejleder specialer.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.mag., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 17 maj 2005

Ansættelser

Ekstern lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

1 aug. 2020 → …

Adjunkt i dansk og billedkunst (HF-niveau), Vestegnen HF og VUC

7 jan. 201631 dec. 2016

Adjunkt i dansk, Professionshøjskolen UCC

19 okt. 200930 jun. 2010

Timelærer i dansk, Zahles Seminarium

1 okt. 200731 maj 2008

Ekstern lektor, Københavns Universitet

1 sep. 200730 jun. 2008

Selvstændig skrivekonsulent, underviser og tekstforfatter, FREMskrift

1 mar. 200731 dec. 2015

Underviser, Det Danske Skriveinstitut

1 sep. 200531 mar. 2008