Billede af Kurt Bendix-Olsen
 • Niels Bohrs Alle 1, D

  5230 Odense M

  Danmark

 • Niels Bohrs Alle 1

  5230 Odense M

  Danmark

20072021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

 • Børn med handicap i dagtilbud
 • Udvikling i børnefællesskaber
 • Krop og deltagelse i institutionelle læringsmiljøer
 • Tværprofessionalitet og praksisudvikling

Kurt forsker i inklusion med et særligt fokus på børn med handicap og deres adgang til deltagelse i sociale fællesskaber.

Forskningsinteresser

Med baggrund i en mangeårig interesse for udvikling af børns deltagelsesmuligheder i dagtilbud, SFO og skole tager hans forskning afsæt i brugerperspektiver i et forsøg på at belyse deltagelsesbetingelserne i et fælles hverdagsliv. Forskningsarbejdet er kendetegnet ved en interesse for, hvordan marginalisering udvikles i konkrete sammenhænge, og for hvordan forskelle mennesker imellem betydningssættes pædagogisk.

Teoretisk forankring

Teoretisk grunder forskningen sig i den kritiske handicapforskning og den kritiske psykologi (socialpsykologi). Fra det teoretiske ståsted ønsker Kurt at udforske, hvordan børns sårbarhed og deltagelsesvanskeligheder hænger sammen med aktuelle og historiske forståelser af det almene og det særlige og med de politiske retningslinjer for hjælp og støtte, der gør sig gældende på børneområdet. Særligt er han optaget af, hvordan viden fra børneperspektivet kan informere, problematisere og udvide det pædagogiske råderum i institutionelle sammenhænge. Den teoretiske ambition består i gennem de marginaliseredes perspektiver at lære om deltagelse, velfærd, omsorg og pædagogik, så dynamikker bag andetgørelse og diskrimination kan blotlægges og håndteres mere produktivt velfærdspolitisk set. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pædagogik og Minoritetstudier, cand.mag., Københavns Universitet

1 sep. 19901 nov. 1996

Dimissionsdato: 1 nov. 1996

Phd, RUC

31 dec. 201321 nov. 2018

Hverdagslivets Socialpsykologi

Ansættelser

UC Lillebælt

1 apr. 201225 okt. 2013

Lektor UCC

1 jul. 199730 jun. 2012

UCC

1 jul. 19971 apr. 2012

Københavns Universitet

19961997

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Hverdagsliv
 • Læring i deltagelse
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Praksisforskning
 • kvalitative metoder
 • Børn og unge
 • Handicap, Nedsat fysisk eller psykosocial funktionsevne, Styring og organisering af offentlige indsatser, Brugerinddragelse, Handicap- og rehabiliteringspolitik, Sociale bevægelser, Inklusion, Eksklusion, Empowerment
 • inklusion
 • Dagtilbud, praksisfællesskaber og institutionslogikker

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller