Personlig profil

Præsentation

Adjunkt ved Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn


Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Undervisning på pædagoguddannelsen (2014-uddannelsen):

Modul D (Pædagogisk teori og praksis)

Modul E (Profession, vælfærd og værdier)

Modul F (Pædagogen som myndighedsperson)


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.mag., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 30 jun. 1997