Personlig profil

Præsentation

 

Jeg er kommet til UC-Syd, for at implementere naturen ved vadehavet mere i undervisning og forskning.

Forsknings- og udviklingsområder

Min ambition er at forske i naturen som evidensbaseret medicin med valide biomarkører.

Jeg er interesseret i at skabe udvikling i praksis, hvor naturen bliver brugt både i behandling, forebyggelse og sundhedsfremme. Det kan være træning i naturen, fokus på naturens restituerende effekt, haveterapi, livsstilsforløb, behandling af stressramte eller deprimerede, det kan være at bringe naturen mere inddøre. Interventioner med børn med indlæringsvanskligheder, angst, højt konfliktniveau, voksne med misbrugsproblemer, overvægt....

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Big Data og Computer Science, R - Studio, Hjertesygdom- forudsigelsesmodel, Syddansk Universitet

31 aug. 201831 jan. 2019

Dimissionsdato: 7 mar. 2019

Cochrane Interactive Learning, Conducting an Intervention Review

Dimissionsdato: 1 mar. 2019

Cand. Scient. San. Publ., Sundehedsfremme, Natures effect on autonomic nervous system meassured by Heart Rate Variability, Syddansk Universitet

1 sep. 201018 jun. 2014

Dimissionsdato: 18 jun. 2014

Dip. Ernæring, Arbejdsplads interventioner, Sundhedsordninger på arbejdspladsen, VIA University College

1 sep. 200831 aug. 2009

Dimissionsdato: 31 aug. 2009

Fysioterapeut, Neuromobilisering, UC SYD

1 feb. 199520 jan. 1999

Dimissionsdato: 20 jan. 1999

Emneord

 • Sundhed, ernæring og livskvalitet
 • nature based therapy
 • HRV (Hjerte rytme variabilitet)
 • ANS (Det autonome nervesystem)
 • Naturvidenskabelige arbejdsmetoder
 • ernæringsfysiologi
 • natur og udeliv
 • ernæring og fysisk aktivitet
 • bevægelse
 • bevægelsesvidenskab
 • sundhed
 • vilde planter
 • naturen som læringsrum