Intet billede af Lea Ringskou

Lea Ringskou

Kandidat i pædagogisk sociologi, Lektor, Forskningsmedarbejder, center for kultur og pædagogik, Professionsbachelor som pædagog, COnvenor for NERA network 17: leisure time pedagogy

20102024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Lektor og forskningsmedarbejde ved Pædagoguddannelsen VIA. Underviser på Pædagoguddannelsens skole-fritidsspecialisering og varetager desuden opgaver i efter- og videreuddannelse på VIA (EVU) omkring fritidspædagogik.  Ved siden af undervisningen er jeg forskningsmedarbejder i VIA forskningsprogrammet " Hverdagsliv og fritidspædagogik", hvor jeg i en årrække i tæt samarbejde med praksis har lavet en række forskningsprojekter omkring pædagogen i fritidspædagogiske sammenhænge. I kraft at dette forskningsarbejde fungerer jeg som sammen med David Thore Gravesen og Trine Ankerstjerne som convenor for det nordiske NERA netværk "Leisure time pedagogy". Min ambition i forskningsregi er at skabe ny viden om fritidspædagogik i tæt samarbejde med praksis og kommuner. 

Jeg brænder for fritidspædagogikken. En fritidspædagogik, der tendentielt har været overset, både i uddannelse, forskning og generelt i samfundet. fritidspædagogikken er et centralt element i børn og unges liv - og har stor betydning for deres udvikling, trivsel og læring. 

Kompetencer

Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Administration: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Fritidspædagogik 

Fritidspædagogisk professionsidentitet

Børn og unges hverdagsliv

Klubpædagogik og klubpædagoger

SFO og SFO pædagogik

Pædagogen i skole 

Trivsel

 

 

 

 

Arbejdsområder

 VIA Vidensmedarbejder i center for Kultur og pædagogik, under programmet "Børn og unges hverdagsliv"

Lektor på skole-fritidsspecialiseringen

Convenor for NERA netværket "Leisure-time pedagogy": www.nera.cm

 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidat i pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 sep. 200428 okt. 2008

Dimissionsdato: 28 okt. 2008

Professionsbachelor som pædagog, Pædagoguddannelsen Sydhavn

1 feb. 200125 jul. 2004

Dimissionsdato: 25 jul. 2004

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • didaktik
 • klasseledelse
 • inkluderende læringsmiljø
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Etnografisk metode
 • kvalitativt semistruktureret interview
 • fokusgruppeinterview
 • designforskning
 • aktionsforskning
 • sociologisk teori
 • narrativ forskning
 • Dokumentanalyse
 • Review
 • Børn og unge
 • pædagog
 • skole
 • fritid
 • socialisering
 • børnefællesskaber
 • hverdagsliv
 • læring
 • trivsel
 • motivation
 • klubpædagoger
 • klubpædagogik
 • børne- og ungeperspektiver
 • Inklusion

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lea Ringskou er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler