Personlig profil

Præsentation

Lena Kjeldsen er docent, ph.d. i Forskningscenter for social udsathed, VIA University College og forsker bl.a. i digitalisering, tværsektoriel koordinering og handicap og beskæftigelse.

Desuden underviser Lena på VIAs Administrationsbacheloruddannelse i Aarhus og Diplom i Offentlig forvaltning.

Forsknings- og udviklingsområder

Udvalgte projekter:

 • BEVICA Fonden: ”Hvordan skaber vi et mere velfungerende fleksjobmarked”? Et samarbejde mellem VIA, Aalborg Universitet og VIVE (2022-2024). Grundlaget for projektet er en integreret arbejdsmarkedsforståelse, der betyder, at forskningsgruppen undersøger både udbuddet af arbejdskraft, efterspørgselssiden og matchningssiden (jobcentrene). VIA er ansvarlig for undersøgelsen af jobcentrene.
 • BEVICA Fonden: Et bedre match mellem personer med bevægelseshandicap arbejdsmarkedet (2018-2020): Formålet med centret er at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer med handicap- i det første projekt med et særligt fokus på bevægelseshandicap. Grundlaget for projektet er en integreret arbejdsmarkedsforståelse, der betyder, at forskningsgruppen undersøger både udbuddet af arbejdskraft, efterspørgselssiden og matchningssiden (jobcentrene). VIA var ansvarlig for undersøgelsen af jobcentrene
 • VIA: Beskæftigelsesindsatsen for ledige med handicap- et komparativt perspektiv, 2018-2019: Formålet med projektet er at sammenligne beskæftigelsesindsatsen for ledige med handicap i Danmark og Sverige, som har en anden tilgang til feltet for at identificere nye handlemuligheder for den danske indsats. Nærmere bestemt fokuseres der på tilbud til personer med handicap i beskæftigelsesindsatsen og visitation hertil, da den eksisterende forskning peger på, at der er markante forskelle i regelgrundlaget.
 • Ringkøbing Skjern Kommune: Kultur- og competence projektet (2016-2018): Projektet var et aktionsforskningsprojekt bestående af kompetenceudvikling af 200 nøglepersoner og ledere og følgeforskning på udviklingen i projektet. Formålet med projektet var at bistå direktionen med at implementere en ny strategi for kommunen med fokus på borgerinddragelse/samskabelse. Rollen som følgeforskningsleder gav Lena en uvurderlig erfaring med projektledelse.
 • EU Komissionen (Det 7. Rammeprogram: Impact of Local Welfare Systems on Female Labour Force Participation and Social Cohesion (FLOWS) (2011). Formålet med projektet var at analysere, hvordan den kommunale velfærdsproduktion påvirker kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet ud fra en antagelse om, at den decentrale velfærdsproduktion har betydning for, hvordan velfærd leveres i praksis.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD, Politikere på sociale medier. Nye dynamikker eller gammel logik?, Aalborg Universitet

dec. 2011maj 2016

Dimissionsdato: 20 maj 2016

Cand.scient.adm, Aalborg Universitet

aug. 2006aug. 2011

Dimissionsdato: 31 aug. 2011

Ansættelser

Docent, Administrationsbacheloruddannelsen, VIA UC

2021 → …

Lektor, Administrationsbacheloruddannelsen, VIA UC

20182020

Ekstern lektor, Aalborg Universitet

feb. 2016aug. 2016

Adjunkt, Administrationsbacheloruddannelsen, VIA UC

20152018

PhD, Aalborg Universitet

dec. 2011maj 2016

Videnskabelig assistent, Aalborg Universitet

aug. 2011dec. 2011

Studentermedhjælper, Region Nordjylland

20072010

Emneord

 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Tværsektoriel koordinering
 • digitalisering
 • arbejdsmarked
 • Beskæftigelse
 • Handikap

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lena Kjeldsen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler