Billede af Lene Bejer Damgaard

Lene Bejer Damgaard

cand.mag.

20182019

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg har de sidste ca. ti år undervist i mange fag/temaer/moduler i pædagoguddannelsen. De første fem år primært i DKK faget (kultur, kommunikation, sprogstimulering og medie) samt praktikvejleder og bachelorvejleder. Med den nye pædagoguddannelsen i 2014, ændrede form og indhold sig en del - og idet jeg fik andre opgaver (koordinator, tillidsmand og lektorvejleder), også min mængde af undervisning. De sidste ca. fem år (Pædagoguddannelsen 2014) har jeg undervist på modul 3,4, 1.praktik + 2. praktik dagtilbud, modul 7 DT og modul 12SF, hvor de faglige områder i høj grad har handlet om: sprog, kommunikation, relationsarbejde, trivsel, etnicitet, tosprogede, kultur og didaktik. Desuden en række oplæg om genre i forbindelse med metodik og opgaveskrivning generelt (præsentationsportfolie, projektopgave m.v.).

 

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau

Organisatoriske kompetencer:
Networking: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

I en kort periode var jeg med i videnscenteret: Danskfagets didaktik (2012 - ca. 6 mrd), men trak mig igen af forskellige årsager.

Jeg har siden stået for et innovationsprojekt: Sprogstimulering for alle, der fandt sted i samarbejde med sprogcenteret I Viborg (Viborg kommune), en børnehave og fire bachelorstuderende ved pædagoguddannelsen i Viborg.

Desuden har jeg deltaget i mindre udviklingsprojekter i forbindelse med implementeringen af den nye pædagoguddannelse; men også tidligere fx i forbindelse med en ny eksamensform i DKK.

Jeg kan ligeledes nævne, at jeg i forbindelse med et større udviklingsprojekt af netuddannelsen i pædagoguddannelsen i Viborg, har været med til implementeringen af nye tiltag, undervisningsformer m.v., idet jeg som net- og meritkoordinator, og underviser på flere af grundfaglighedsmodulerne, har skullet omsætte udviklingen til handling.

De sidste to år har jeg være med i FOU programmet: Sprogpædagogisk praksis, hvor jeg sammen med en kollega Line Thingholm, har forsket i: Overgange (sproglige) mellem børnehave og 0.klasse. Det forskningsarbejde, der tog udgangspunkt i tre skoler og seks børnehaver i Viborg og Silkeborg kommune.

Arbejdsområder

Jeg arbejder bl.a. som net- og meritkoordinator på pædagoguddannelsen i Viborg, hvor jeg dels koordinerer alle grundfaglighedsmoduler og specialiseringsmoduler for de tre specialiseringer i pædagoguddannelsen (barndomspædagogik, skole-fritid og social- specialpædagogikken) på merituddannelsen. Jeg underviser også på forskellige moduler på grundfaglighed og specialiseringsmodul 7 DT.

Mine faglige kompetencer i forhold til undervisning er primært: sprog, literacy, kommunikation, relationer,  etnicitet og to-sprogede børn/unge.

Desuden er jeg tillidsrepræsentant for pædagoguddannelsen i LSU, SU og HSU.

Og som det sidste er jeg adjunktvejleder i Viborg, pædagoguddannelsen og medlem af censorkorpset, herunder også i forhold til lektorbedømmelser.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand.mag.

1 sep. 198816 maj 1994

Dimissionsdato: 16 maj 1994

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Medier, kommunikation og sprog