Personlig profil

Arbejdsområder

Underviser i pædagogik

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand pæd. i pædagogisk psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

Socialpædagog, jelling statsseminarium