Intet billede af Lene Kirk
20072013

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Arbejder med

  • Curriculumudvikling og undervisning på Fysioterapeutuddannelsen.
  • Curriculumudvikling og undervisning på Den Sundhedsfaglig Diplomuddannelse indenfor følgende emner: rehabilitering i kommunalt regi (hjemmeplejen), tværfaglighed, sundhedsopfattelser, kvalitative metoder. Målgruppen: sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter i kommunalt og regionalt regi.
  • Modulansvarlig og underviser på bachelorforløbet på Fysioterapeutuddannelsen
  • Vejleder på bachelorforløbet på Fysioterapeutuddannelsen
  • Vejleder på Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse, målgruppen er sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
  • Ansvarlig for opsporing og indgåelse af samarbejdsaftaler mellem praksis og studerende i forbindelse med bachelorprojekter
  • Projektleder på flere forsknings- og udviklings opgaver i: praksis, kommuner og regioner samt projekter der inddrager samarbejde mellem region og kommune.
  • Faglig koordinator for VIA i forbindelse med udvikling af uddannelsesforløb til sundhedspersonale i ældreplejen i Kina.
  • Faglig ansvarlig og underviser i gerontologi og geriatri på Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Dette omhandler; viden om ældres livsvilkår og sygdomme fysisk og mentalt. Undersøgelse og screening af fysiske funktionsnedsættelser samt psykiske og mentale sygdomme, herunder depression og demens. Rehabilitering og behandling af ældres sygdomme fysisk og mentalt.

PROJEKTLEDER

”Træning til selvhjælp” Herning kommune. Fokus var udvikling af hjemmerehabilitering og implementering af dette i hjemmeplejen. Herunder undervisning i samarbejdsprocesser mellem terapeuter, SOSA og teamledere samt undervisning af SOSA-gruppen i implementering af hjemmerehabilitering i praksis.

”Ondt i kroppen og stadig på arbejde” Benefit Viborg Fysioterapi og Træning. Projekt mellem private virksomheder og fysioterapeutisk klinik med fokus på forebyggelse af arbejdsskader.         

”Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer” Regionshospitalet Holstebro i samarbejde med den kommunale træningsenhed i Herning Kommune. Udvikling af fælles test og standarder ved kommunikation og samarbejde i patientovergangen i praksis.

”Bachelorprojekter i praksis – gør det en forskel”  Fysioterapeutuddannelsen VIA University College. Undersøgelse af værdien af samarbejde mellem uddannelse og parksis i forbindelse med bachelorprojekterne.

Deltagelse i styregruppen for projekt: ”Bevar dig vel” i Holstebro kommune. Hjemmerehabilitering på plejecentre, sparring i forbindelse med fastsættelse af relevante målemetoder og implementering af indsatsen. Projektet retter sig mod SOSA-gruppen og teamledere i hjemmeplejen.

Sparring i forbindelse med udformning af projektansøgning på projekt: Kropsafgrænsende lejring” i Herning kommune. Målgruppen er motorisk urolige ældre med neurologiske lidelser eller demens BPSD. Deltagere er SOSA, terapeuter og teamledere.

Modulansvarlig for det tværprofessionelle sundhedsmodul på Campus Holstebro(2008-2013). Tema: ældre og tværfaglighed i sundhedsvæsenet.

Medansvarlig for udvikling af de tværprofessionelle temauger på campus Holstebro om innovation og tværfaglighed: Tema: udfordringer i velfærdssamfundet.

Deltagelse i udviklingen af Studieordningen 2008 - modul 5 ”det tværprofessionelle sundhedsmodul” på landsplan.


Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Projektledelse
Uddannelsesinstitution: Syddansk universitet
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2009

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master i professionsudvikling, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 20 jun. 2006

Professionssociologi - Organisatorisk læring - Tværfaglighed, Master i Professionsudvikling, Danmarks Pædagogiske Universitet

… → 2006

Fysioteraput, Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Ansættelser

Benefit Viborg

19902001

Benefit Viborg