Personlig profil

Præsentation

Jeg underviser, forsker og arbejder med kriseledelse, krisestyring og operativt beredskab. Mit fokus er især på den strategiske og koordinerende kriseorganisering indenfor det beredskabsfaglige felt.

Jeg har en over 35-årig lang arbejdserfaring med det beredskabsfaglige område, hvor jeg har haft ansættelse som officer ved Beredskabsstyrelsen og som beredskabschef ved et kommunalt brandvæsen.  Derudover har jeg en Master i Uddannelsesplanlægning og – vejledning fra Aarhus Universitet. Jeg har fungeret som operativ indsatsleder ved både det statslige og det kommunale redningsberedskab.

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Risikokoordinatoruddannelsen
Uddannelsesinstitution: Den Kommunale Højskole
Land: Danmark
Afslutningsdato: null/2/2000

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Administration: Professionel
Ledelse: Professionel
Networking: Professionel
Projektledelse: Flere års erfaring

Arbejdsområder

Undervisning, forelæsning og udvikling indenfor det beredskabsfaglige område:

Det danske krisestyringsystem, og de principper systemet arbejder efter. Kriseldelse, samt krisehåndtering i en national og international kontekst. Opertiv ledelse herunder indsatsledelse, katastrofesamarbejde og ekspertberedskaber.  Øvelsesplanlægning.

Beredskabsplanlægning og forebyggelse. Brand, sikkerheds og bygningsteori, herunder brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, sikkerhedsanalyse, risikobaseret dimensionering.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master i uddannelsesplanlægning og - vejldning, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2014

Sektionsleder/kaptajn, Beredskabsstyrelsen

Dimissionsdato: 1 jan. 1998

Korpsmester/premierløjtnant, Beredskabsstyrelsen

Dimissionsdato: 1 jan. 1991

Lektorkvalificering

… → aug. 2016

Overgangsuddannelse i Indsatsledelse, Redningsberedskab / Teknisk- og taktiskleder af et skadested, Beredskabsstyrelsen

… → mar. 2010

Risikobaseret dimensionering, Beredskabsstyrelsen

… → apr. 2006

Brandteknisk byggesagsbehandling, Beredskabsstyrelsen

… → dec. 2003

Indsatsledelse, Redningsberedskab / Teknisk- og taktiskleder af et skadested, Beredskabsstyrelsen

… → mar. 1997

Ansættelser

Afdelingsleder forebyggende afdeling, Frederikssund - Halsnæs Brand og redningsberedskab

jan. 2009aug. 2011

Beredskabschef/viceberedskabschef, Frederikssund - Halsnæs Brand og redningsberedskab

sep. 2004dec. 2008

Risiko & sikkerhedskoordinator, Frederiksværk Kommune

sep. 1999aug. 2004

Beredskabsofficer, Beredskabsstyrelsen

jul. 1987aug. 1999

Emneord

 • beredskab
 • Beredskabsplaner
 • PLOV
 • Katastrofer
 • Beredskab
 • Kriseøvelser
 • e-læring
 • organisationsteori
 • byggelovgivning
 • katastrofer
 • Kriseledelse
 • Krisehåndtring
 • Krisestyring
 • Risikoanalyse
 • Risikoforståelser
 • Risikoperception
 • ledelse
 • Operativ ledelse
 • Krisehåndtring
 • Krisestyring
 • Kriseledelse
 • Risk Assessment
 • Risk governance
 • Resiliens
 • faglighed
 • undervisning
 • fastholdelse
 • brandsikring
 • Brandsyn
 • arbejdsmiljø

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lene Sandberg er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler