Personlig profil

Præsentation

Docent, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon indenfor Forskning, Udvikling & Uddannelse.

Ph.d., cand. mag i Pædagogik fra Københavns Universitet

Se forskningsmiljøet: Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed, https://phabsalon.dk/forskning/forskningsmiljoeer/paedagogisk-arbejde-med-familier-boern-og-udsathed

 

 

 

 

 

Forsknings- og udviklingsområder

Forskningsledelse & udvikling af forskningsmiljø i Center for Pædagogik. Tværsektorielle samarbejder og forankring af forskning  i pædagoguddannelsen, praksissamarbejder.  

Forskning og udvikling:

- Familie og børneliv. Pædagog- forældresamarbejde.  Tværprofessionelle samarbejder om børn.  Børneliv, børnemiljøer og hvordan børn har det.  Hverdagsliv for professionelle, børn og forældre og institutionsformer.

- Pædagogers videns- og praksisfelt i nordisk og dansk kontekst. Herunder betydningen af evaluering, dokumentation og idealer om målbarhed og spørgsmål om anvendelse af viden. 

-  Samspil mellem hvordan policy og pædagogiske praksisformer udvikler sig i relation til hinanden. Fx indenfor felter såsom tidlig læring, familieliv, børns trivsel og børns sprog. I min ph.d.-afhandling undersøgte jeg, hvilke samspil der opstår mellem standardisering af sprogtest til treårige børn og pædagogisk praksis indenfor daginstitutionsområdet.

Inddragelse af professionsudøvere, studerende og andre i vidensskabende og praksisforankrede processer. Deltagerinvolverende seminarer mv.

 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler