Lillian Buus

PhD i Human Centred Informatics, Cand. Mag. i Humanistisk Datalogi, Master in Business Administrative (MBA Executive)

20022024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Kompetencer

Projektledelse: Professionel
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Stor erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Min forskning fokuserer på hvordan vi kan understøtte undervisere i at designe og udvikle læringsdesigns, hvor teknologi og digitale medier indgår i undervisningen.

Min forskning går i dybden med den pædagogiske anvendelse af teknologier og digitale medier i uddannelsesmiljøer, med særlig fokus på den afgørende rolle i at understøtte underviserne i udvikling af læringsdesigns.

Min ph.d.-afhandling identificerede forskellige læringspotentialer og udfordringer i forbindelse med underviseres integration af web 2.0-medieret læring i deres undervisningspraksis. Afhandlingen beskriver desuden en kollaborativ designmetode til at facilitere kreative processer omkring design af læringsaktiviteter og -processer. Metoden kan hjælpe undervisere med at gentænke og redesigne deres læringsforløb.

Min forskning fremhæver desuden behovet for at oprette en organisatorisk supportenhed til at støtte og facilitere undervisere i at designe og implementere deres læringsdesigns. Som en understøttende funktion er ekspertise inden for både pædagogik og teknologi afgørende, og jeg følger filosofien om, at "vi kan ikke designe læring; vi kan kun designe til læring" [Buus, 2016; Dirckinck-Holmfeld & Jones, 2009].

I mit arbejde og min forskning fokuserer jeg på læringsdesign og strategier til at støtte underviserne i hele design- og integrationsprocessen. Jeg bidrager til det pædagogiske og teknologiske design og udvikling af online- og blended kurser i samarbejde med professionelle fra forskellige domæner. Jeg er aktivt involveret i forskningsprojekter, der udforsker tilgange til at støtte undervisere i disse processer for at få en dybere forståelse af organisering og konstruktion af læringsdesigns.

Jeg har erfaring med at arbejde med integration af teknologi og design af virtuelle læringsmiljøer i forskellige uddannelseskontekster med fokus på de pædagogiske og organisatoriske muligheder og udfordringer, der opstår.

Jeg har ledet og deltaget i flere udviklingsprojekter, der omfatter interne, nationale, internationale og EU-projekter inden for mit forskningsområde.

Yderligere aktiviteter og tilknytninger

 • Medlem af redaktionen for tidsskriftet Learning and Media (LOM) - (http://lom.dk)
 • Medlem af forskningsnetværket for Teknologiforståelse
 • Medlem af SIG 'Digital Pedagogy & Learning in Higher Education (DIP)'
 • Komitemedlem i COST Action 'Gender Balance in Informatics' (EUGAIN - https://eugain.eu/) under The European COST Action Network

Ekspertise

 • Pædagogisk og didaktisk brug af digitale teknologier og medier i undervisnings- og læringskontekster
 • Støtte undervisere i at integrere digitale teknologier faciliteret af læringsdesign
 • Design og implementering af virtuelle læringsmiljøer og læringsdesigns
 • Pædagogisk og teknologisk design og udvikling af online- og blended læring

Omfattende erfaring med

 • Integrering af digitale teknologier i undervisning og læring
 • Design og implementering af virtuelle læringsmiljøer
 • Pædagogisk og teknologisk design og udvikling af online- og blended læring
 • Samarbejde med professionelle inden for forskellige domæner til at udvikle og implementere effektive læringsoplevelser

Interesseområder

 • Human Computer Interaction (HCI)
 • Kommunikationsteori
 • Online og Blended Learning & Distance Education
 • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
 • Virtuelle læringsmiljøer
 • Social Software
 • Web 2.0 og sociale medier
 • Netværkslæring
 • Pædagogik
 • Distribueret læring
 • Problembaseret læring (PBL)
 • Praksislæring
 • Læringsdesigns
 • Teknologisk empowerment og digital literacy
 • Digital transformation af uddannelse
 • Lærerprofessionel udvikling
 • Blended learning
 • Online læring

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master in Business Administrative (MBA Executive), MBA, ESG - meget mere end klima - fra rapportering til transformation, Aalborg Universitet

1 feb. 20227 dec. 2023

Dimissionsdato: 19 jan. 2024

PhD i Humanistisk Datalogi, Læringspotentialerne og udfordringer ved integration af web 2.0 i en problembaseret lærings tilgang, Aalborg Universitet

sep. 2010nov. 2015

Dimissionsdato: 15 feb. 2016

Cand. Mag., Humanistisk Datalogi, Intranet - udvikling og implementering, Aalborg Universitet

sep. 1997maj 2001

Dimissionsdato: 12 jun. 2001

Suppleringsfag, Kommunikation, Kommunikation i organisationer, Aalborg Universitet

sep. 1996aug. 1997

Dimissionsdato: 20 aug. 1997

Bachelor, Humanistisk Information, Systemudvikling og design i praksis, Aalborg Universitet

sep. 1993sep. 1996

Dimissionsdato: 26 jun. 1996

Ansættelser

Forskningsleder for Program for Læring og IT, VIA University College

2020 → …

Leder af Enheden for Digitalt Læringsdesign, IT og digitalisering samt Konstitueret forskningsleder for Forskningscenter for Læring og IT, VIA University College

20192020

Specialkonsulent ved Forskning og Uddannelse under Efter- og Videreuddannelse, VIA University College

20162019

E-Læringskonsulent ved IT Service, Aalborg Universitet

20132016

Faglig gruppeleder og e-læringskonsulent ved E-Læringssamarbejdet, Aalborg Universitet

20102013

E-Læringskonsulent ved E-Læringssamarbejdet, Aalborg Universitet

20072010

Forskningsassistent ved E-Learning Lab - Center for User Driven Innovation, Learning and Design (eLL), Aalborg Universitet

20022007

Emneord

 • praksisfællesskab
 • Læringsfællesskab
 • e-læring
 • online undervisning
 • sociale medier
 • pædagogik
 • samarbejde
 • blended learning
 • Hyber mediated learning
 • digitalisering
 • Teknologiforståelse
 • Digital didaktisk design
 • Digital transformation
 • digital kommunikation
 • web 2.0
 • virtuel læring
 • didaktik
 • aktionslæring
 • Aktionsforskning

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lillian Buus er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler