Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg er uddannet jurist i 1995 og har siden arbejdet med mit fag. I de seneste 5 år har jeg været ansat som underviser og teamkoordinator i Via University College, hvor jeg underviser i socialjura vedr. udsatte voksne på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

Mit fokus område iforhold til udsatte vokse er på såvel grundmodulet og valgmodulet vedr. udsatte voksne selvbestemmelsesret og anvendelse af tvang og magt overfor borgeren. På valgmodulet beskæftiger os meget med anvendelse af tvang overfor borgerne i forskellige sammenhænge. Konkret underviser jeg i den forbindelse i tvang vedr:

- i omsorgsarbejdet i henhold til servicelovens regler

- gravide misbrugere

- psykiatriske patienter

 - tvangsbehandling af varigt inhabile

- domfældte udviklingshæmmede

- værgemål og fremtidsfuldmagter samt

- substitueret beslutningstagning ihht Handicapkonventionen

I 2015 gennemførte jeg et forskningsprojekt vedr. selvbestemmelsesret og brug af støttet beslutningstagning i hht FN Handicapkonvention samt brug af værgemål

I 2021 var jeg medudgiver på bogen: Udveksling af oplysninger i socialt arbejde. 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kriminologi, Diplomniveau, VIA University College

4 sep. 2019 → …

Dimissionsdato: 31 dec. 2019

Lektor, Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Dimissionsdato: 1 nov. 2017

Cand. jur, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 30 jun. 1995

Ansættelser

Juridisk konsulent, Holstebro Kommune

1 jul. 200431 jul. 2014

Juridisk konsulent, Ringkøbing Amt

1 mar. 199930 jun. 2004

Emneord

 • misbrugere
 • Gravide misbrugere, anvendelse af tvang
 • hjemløse
 • jura mm
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • udsatte voksne
 • lovgivning
 • sagsbehandlingsregler
 • retssikkerhedsloven
 • databeskyttelsesforordningen
 • magtanvendelse
 • Værgemål, selvbestemmelsesret
 • socialret
 • jura inden for socialområdet generelt
 • udviklingshæmmede
 • tvangsbehandling
 • foranstaltniner
 • kriminologi
 • socialt udsatte