Personlig profil

Præsentation

Mit arbejde med dansk som andetsprog er mangeårigt, og mit fokus har senest været på udvikling af god pædagogisk praksis med udgangspunkt i et funktionelt sprogsyn og et kommunikativt tilegnelsessyn. Jeg er optaget af translanguaging og det uudnyttede potentiale, der kan ligge i udnyttelsen af de flersprogedes fulde sproglige repertoire.

 

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Dansk, modersmål
Engelsk, flydende
Tysk, godt kendskab
Russisk, kendskab
Fransk, kendskab

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Professionel

Arbejdsområder

Lektor og pædagogisk konsulent inden for området dansk som andetsprog og sproglig udvikling.

Jeg underviser blandt andet på PD-modulerne andetsprogspædagogik, flersprogethed og andetsprogstilegnelse, intersprogsanalyse og sproglig udvikling og DSA-vejledning. Derudover holder jeg kurser og oplæg om dansk som andetsprog, sproglig udvikling, sprogbaseret undervisning og den sproglige dimension i alle fag. Dertil kommer en del særligt tilrettelagte oplæg om sprogbaseret aktivitet og et godt sprogmiljø for SFO-pædagoger.

Jeg er desuden involveret i forskning og udvikling i programmet Sprog og Literacy.

Som en del af både min forskning og de særligt tilrettelagte kurser, jeg afholder på skoler og uddannelsesinstitutioner, bruger jeg undervisningsobservation og efterfølgende sparring. Dette giver mig en løbende opdateret viden om praksis, som jeg kan bruge både i min forskning og i min undervisning.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Humanistisk, Cand. mag., Russisk og historie

19911998

Dimissionsdato: 1 apr. 1998

Instruktør i Synlig Læring, Challenging Learning, Newcasstle

20132014

Diplomuddannelse, Ledelse, ledelse og organisation

2009

Diplomuddannelse, Ledelse, Ledelse og medarbejdere

2008

Diplomuddannelse, Ledelse, Mit personlige lederskab

2007

Dansk som andetsprog for voksne, Danmarks Pædagogiske Universitet

20002001

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • andetsprogspædagogik
 • andetsprogstilegnelse
 • Tosprogede børn
 • tosprogede elever
 • dansk som andetsprog
 • translanguaging
 • flersprogede børn
 • Flersprogede elever
 • flersprogethed
 • Flersprogethed og andetsprogstilegnelse
 • Sprogfag
 • Sprogfagsvejleder
 • Skoler, fag og institutioner
 • dansk som andetsprog
 • sproglig udvikling
 • fremmedsprogspædagogik
 • andetsprogspædagogik
 • andetsprogstilegnelse
 • Børn og unge
 • Tosprogede børn
 • flersprogede elever
 • Flersprogede kursister
 • Flersprogethed