Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Mit forsknings- og udviklingsområde er kommunal forvaltning og praksis med fokus på fagprofessionelles vilkår og betingelser for deres arbejde. Jeg betoner i mit arbejde vigtigheden af at undersøge, belyse og forstå (policy)kontekstens betydning for fagprofessionelles virke, for deres identitet, selvforståelse og rolleopfattelse. Særligt det socialfaglige område er behæftet med en lang række etiske, moralske og almenmenneskelige problemstillinger, der gør ledelsesfaglige, organisatoriske og styringsmæssige temaer, særdeles relevante for at forstå, hvad der sker i implementeringsprocesserne i det socialpolitiske felt.

Tematisk centrerer min forskning omking: velfærdsstatslige værdier, forvaltning, ledelse, krydspres og empati.

Præsentation

CV:

2016 - Programleder, Center for Anvendt Velfærdsforskning på forskningsprogrammet Kommunal Forvaltning og Praksis 

2014 – Lektor, Center for Innovation og Entreprenørskab, Forskning og Udvikling, UCL

2013 – 2014 Adjunkt, Center for Innovation og Entreprenørskab, Forskning og Udvikling, UCL

2011-2012 Projekt Innovativ BUM. Odense Kommunes Handicap – og Psykiatriforvaltning.

Deltagende observatør og proceskonsulent i arbejdet med at innovere samarbejdsrelationerne mellem institutioner og forvaltning.

2010 - 2013 Adjunkt, socialrådgiver og administrationsbacheloruddannelsen, UCL

2010 Gæsteforsker ved Bremen Social Science Graduate School, University of Bremen

2005 - 2010 Ph.d. stipendiat, Center for Anvendt Velfærdsstatsforskning, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

2007 – 2008 Udarbejdelse af undersøgelsen ”Fællesskab og ansvar. En kvalitativ undersøgelse af danskernes opfattelse af ansvar og pligt i forhold til alderdomsforsørgelse”

Ansvarlig for udførelse og afrapportering af projektet som en del af ph.d. forløb. En del af det større projekt ”Velfærd for ældre – fra holdning og handling” ved professor Jørn Henrik Petersen.

Bevillingsgiver: Socialministeriet, Ældreforum og Styrelsen for Social Service. 

2003 - 2005 Studentermedhjælp, Styrelsen for Social Service

 

UDDANNELSE OG KURSER

2005 – 2010      Ph.d. grad ved Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab

1999 – 2005      Cand.Scient.Pol, Syddansk Universitet

 

 

 Undervisningsoplysninger:

Jeg har bred undervisningserfaring fra socialrådgiver - og administrationsbachelor uddannelserne i fag, der centrerer omkring social problemer, velfærd, kommunaløkonomisk styring, metode mv.


Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Forskning og udvikling

Programledelse af forskningsprogrammet Kommunal Forvaltning og PraksisØvrige arbejdsområder:

Koordinering af Ph.d. Akademiet i samarbejde med UC Syd

Koordinering og udvikling af samarbejde mellem Forskning og Udvikling og socialrådgiver - og administrationsbacheloruddannelserne

Koording af samarbejdsprojekt med LedelsesAkademiet

Ansvarlig for ph.d.gruppe tilknyttet forskningsprogrammet Kommunal Forvaltning og Praksis  

Tilknyttet NUBU - Nationalt forskningscenter for Børn og Unge


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand.scient.pol., Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 1 sep. 2005

Ansættelser

ph.d.studerende, Syddansk Universitet

20052010