Billede af Lisbeth Aaskov Falch

Lisbeth Aaskov Falch

Lektor, Næstformand i Sygeplejeetisk Råd, Ph.d., Master i humanistisk sundhedsvidenskab & praksisudvikling

20072024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Mit navn er Lisbeth Aaskov Falch, og jeg er ansat som lektor i Center for Sygepleje på Professionshøjskolen Absalon. Jeg underviser, vejleder og eksaminerer på sygeplejerskegrunduddannelsen samt de sundhedsfaglige diplommoduler. Jeg skræddersyer sammen med specialkonsulenterne i vores efter- og videreuddannelse desuden diplommoduler til fx kommunerne. Endvidere er jeg tilknyttet forskningsprogrammet i Center for Sygepleje, hvor jeg er optaget af indretningen af vores sundhedsvæsen både i kommuner og på sygehuse. Herunder patientforløb og –overgange, ældre/gamle mennesker/patienter/borgeres egen forestilling om det gode ældreliv, etiske perspektiver i sundhedspraksis, livsformer og livshistorier i patientforløb samt faglighed og tværfaglighed i sundhedspraksis. Jeg er desuden optaget af at forstå vores nutidige sundhedsfaglige problemstillinger som del af en historisk udvikling. Jeg anvender derfor historisk genealogisk feltarbejde som værktøj i udforskning af nutidige sundhedsfaglige problemstillinger.

Jeg har afsæt i en humanistisk sundhedsforskningstradition med afsæt i det tværfaglige forskningsmiljø Sundhed, Menneske og Kultur (SMK) udgående fra Aarhus Universitet med tilknytning af forskere fra både AU, KU, RUC og SDU. Den humanistiske sundhedsforsknings-tradition bygger på en sammentænkning af forskning på tværs af fagdiscipliner og -traditioner inden for fagene filosofi og videnskabsteori, etnologi, historisk sociologi, psykologi og informationsvidenskab og bidrager med humanistiske indspark ift. både patient-, sundhedsprofessionel- og sundhedspraksis. Jeg har selv arbejdet indgående med Thomas Højrups etnologiske stats- og livsformsteori og Foucaults begreber og genealogiske metode.

Jeg forsvarede i foråret 2019 min ph.d.-afhandling: Det er ikke vores patient! En præsentation af denne kan ses i dette link:  https://www.youtube.com/watch?v=sMxLqUr6i08&t=1486s

Endvidere kan hele ph.d.-afhandlingen downloades på:

https://www.researchgate.net/profile/Lisbeth_Aaskov_Falch/publication/331703706_Det_er_ikke_vores_patient_-_en_kulturteoretisk_og_kulturhistorisk_analyse_af_betydningen_af_sygehusvaesenets_indretning_for_gamle_medicinske_patienters_indlaeggelsesforlob_med_Holbaek_Sygehus_som_ekse/links/5c88e11aa6fdcc38174fd387/Det-er-ikke-vores-patient-en-kulturteoretisk-og-kulturhistorisk-analyse-af-betydningen-af-sygehusvaesenets-indretning-for-gamle-medicinske-patienters-indlaeggelsesforlob-med-Holbaek-Sygehus-som-ekse.pdf

Kompetencer

Networking: Some experience

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. grad - Arts, Ph.d., Aarhus Universitet

20152019

Dimissionsdato: 22 feb. 2019

Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, MHH, Aarhus Universitet

20072009

Dimissionsdato: 1 jan. 2009

Diplommodul: Ledelse i offentlige organisationer med fokus på sundhed , Professionshøjskolen Absalon

2006

Dimissionsdato: 1 jan. 2006

Obligatorisk modul af sundhedsfaglig diplomuddannelse, Professionshøjskolen Absalon

2005

Dimissionsdato: 1 jan. 2005

Klinisk vejleder uddannelse, Professionshøjskolen Absalon

2003

Dimissionsdato: 1 jan. 2003

Sygeplejerskeuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse

19951998

Dimissionsdato: 1 jan. 1998

Ph.d. kursus: Etik og god humanvidenskabelig praksis , Aarhus Universitet

2016

Ph.d. kursus: Empiriværkstedet – kursus i kvalitativ metode, Aarhus Universitet

2016

Ph.d. kursus: Kvalitativ metode og interviewanalyse, Aarhus Universitet

2016

Ph.d. kursus: Videnskabsteori og metodologi , Roskilde Universitet

2016

Ph.d. kursus: Informations Medieskole på Dagbladet Information og i DR i samarbejde med Danske Universiteter og Lundbeckfonden

2015

Ph.d. kursus: Kvalitative metoder , Aalborg Universitet

2015

Ph.d. kursus: Introduction to PhD supervision for PhD students at Aarhus University, Aarhus Universitet

2015

Ph.d. kursus: At undervise på universitetet , Københavns Universitet

2015

Ph.d. kursus: Videnskabsargumentation , Roskilde Universitet

2015

Ph.d. seminar (A+B del): Qualitative Methods & Fieldwork, Syddansk Universitet

20142015

Lektorgodkendelse

2013

Andet, E-læringsobjekter – kompetenceudvikling for undervisere i

2011

Andet, University College Sjælland

2011

Lektorkvalificeringsforløb

20102011

Evalueringsuddannelsen i Survey Xact, Rambøll

2010

Audituddannelse - DDKM 2009 , Region Sjælland

2009

MED - grunduddannelse , Region Sjælland

2006

OPUS basisuddannelse, Region Sjælland

2005

Kardiologisk Efteruddannelse for sygeplejersker, 3 amtssamarbejde - Vestsjællands, Storstrøms og Roskilde Amt

2004

Ansættelser

Lektor, University College Sjælland

1 nov. 201329 sep. 2014

Adjunkt, University College Sjælland

1 apr. 20101 okt. 2013

Klinisk udviklingssygeplejerske, Slagelse Sygehus

okt. 2009mar. 2010

Koordinerende sygeplejerske, Slagelse Sygehus

20062009

Konstitueret Speciale sygeplejerske med ledelse, Slagelse Sygehus

apr. 2004dec. 2004

Kliniske uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Slagelse Sygehus

okt. 2002dec. 2005

Sygeplejerske, Slagelse Sygehus

apr. 2000dec. 2005

Sygeplejerske (vikariat), Slagelse Sygehus

okt. 1999mar. 2000

Sygeplejerske (vikariat), Slagelse Sygehus

dec. 1998sep. 1999

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lisbeth Aaskov Falch er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler