Intet billede af Lise Sommer
20132021

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

 24.-25.10.19 Deltagelse i konference: NUBU Forskningstræf 2019, Vejle
 Efterår 2019 Deltagelse i lokal kompetenceudvikling blandt undervisere med fokus på at facilitere sammenhænge mellem PL-modulerne via praksisrelaterede øvelsesrum, fælleskabende didaktik, vejledning og projektorganiseret opgaver, med fokus på Den gode lærer
 08.02.19 Deltager i Konference: inklusion og eksklusion, DPU; Emdrup
 09.11.18 Deltagelse i konference: Viden og forskning i uddannelse, Kolding
 Efterår 2018  Deltagelse i lokal kompetenceudvikling vedrørende Sammenhænge mellem PL-moduler med fokus på Den gode lærer
 Efterår 2018 Deltagelse i lokal kompetenceudvikling blandt undervisere vedrørende Lærerstuderendes professionelle ansvar – forslag til tiltag i læreruddannelsen
 Forår 2018 Udvikling af didaktiske formater i modulet Lærer i skolen – VIA/PL-gruppen
 2018 - 2022 Beskikket censor i Lærerens Grundfaglighed, Pædagogik og lærerfaglighed, bachelorprojekt: BK, MU, DA
 2018-2020 Deltager i Forsknings- og udviklingsprogram – Inklusion VIA/FoUProjekttitel: Professionelles samarbejde om skolens inkluderende klassefællesskaber i praksis

2016-17

Deltagelse i LLNs to nationale kompetenceforløb vedr.

1. Bachelorprojektet i LU 13

2. Elevens læring og Udvikling samt specialpædagogik

2016

Deltagelse i præforskerforløb i VIA, v. Jan Holm Ingemann

2014 - 18

Beskikket censor inden for LG, PL generelt/Kompetenceområde 1, PL2- Elevens læring og udvikling og kompetenceområde 3 PL4- specialpædagogik; Praktik, Bachelorprojektet generelt/BP hoved-område: PL generelt/plelu/plspp

2015-16

Kompetenceudviklingsarbejde i VIA vedrørende PL-prøven i LU 13

Fra Sep. 2015

Deltager i et VIA netværk omkring udsatte børn og unge

Maj 2015

Deltagelse i NOFA konference, Helsinki, Finland med oplæg om forskningsprojekt vedr. Lærerens professionelle dømmekraft

2013 - 2015

Deltager i FoU program i LU i VIA vedr. Forskning og udvikling af almene lærerkompetencer med særligt fokus på lærerens professionelle dømmekraft

Jan 2013 –aug. 2014

Deltagelse i og medlem af Udviklingsråd og Uddannelsesrådet i VIA

Jan 2013 - aug. 2014

Formand for FU fællesrådet for undervisere v. læreruddannelsen i Nr. Nissum

2012. 10. nov

Afholdt SPP kursus for undervisere i specialafdelingen Birkelundskolen 6 uv.t.

2011 uge 32

Afholdt kompetenceudviklingsforløb om klasseledelse – et kommunalt projekt – som konsulent og underviser på Harboøre skole

Præsentation

Eksempler på aktiviteter de seneste 6 år sideløbende med fuldtids undervisning på læreruddannelsen:

 


Arbejdsområder

Underviser på Læreruddannelsen i Nr. Nissum I fagområdet Pædagogik og lærerfaglighed. Pt følgende moduler: Lærer i skolen, Specialpædagogik, Bachelormodulerne 1 og 2., Specialiseringsmodulet: Inklusion i skolen

Adjunktvejleder fra august 2018

 

Kompetencer

Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Forhandlingsniveau

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. Pæd., Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi, Humor blandt børn i skolen 2004, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 6 sep. 2004

PD i psykologi

Dimissionsdato: 27 aug. 2002

Læreruddannelsen

Dimissionsdato: 25 jun. 1984

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lise Sommer er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller
  • NOFA

    Lise Sommer (Deltager)

    26 maj 201529 maj 2015

    Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference