Billede af Liselotte Paaske Nielsen
19992010

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannet sygeplejerske, Cand.pæd.pæd. og Systemisk Anerkendende Coach, og hele mit arbejdsliv har koncentrerer sig om at vejlede, være støttende og undervise i, hvorledes mennesker mestrer sit liv forstået som det gode liv, det gode helbred, det gode studie og den gode professionsudøver. Min grundlæggende forståelse og måde at arbejde og motivere på, er at empowerment og inddragelse udvikler kompetencer som betydningsfulde i både professionen og livet.

Gennem 8 år har jeg fungeret som teamkoordinator i pædagoguddannelsen. Dette indebar skemalægning, koordinering af undervisning, planlægning af overskueligt studie for de studerende og et overskueligt og meningsfuldt job  for mine kolleger. Samtidig indgik jeg i "uddannelsesteam" med rektor, souschef, praktikleder og anden koordinator, hvor uddannelsesinstitutionens samlede planlægning af undervisning, studiemiljø og arbejdsmiljø blev koordineret og udviklet.

Siden 2011 har jeg fungeret som studie- og karrierevejleder.

 


Kompetencer

Andre læringsforløb:
Beskrivelsen: 2002 – 2004: Specialeprojekt Børn og Stress. Udvikling af mestringsstrategier – foretaget som mere end 1 års aktionsforskning i 2 daginstitutioner med omfattende empiriindsamling som observationer, interviews, både individuelle og fokusgruppe interview, spørgeskemaundersøgelse, møder – undervisning og direkte deltagelse i interventionerne blandt andet med massage og mindfulness for børn og personale mm.
Uddannelsessted: DPU
Afslutningsdato: null/2004
Beskrivelsen: Sideløbende med specialet gennemført som aktionsforskning i Lolland Kommune, deltog jeg i forskningsprojekt i Herlev kommune – som forsknings-assistent i samarbejde med Professor Stig Brostrøm, DPU. Her deltog jeg i kvalitative undersøgelser som observationer, kvalitative spørgeskema¬under¬søgelse, individuelle og fokusgruppeinterviews. Projektet udmundede i forskningsrapporten ” På sporet: Udvikling af et fælles pædagogisk grundlag for arbejdet i Herlev Kommunes dagtilbud, skoler og SFO”.
Uddannelsessted: DPU
Afslutningsdato: null/2005

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Flere års erfaring
Ledelse: Flere års erfaring

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Central Studie- og karrierevejleder. Ansat i Center for Studie- og karrierevejledning.

Øvrige arbejdsområder:
Udvikling af studievejledningen i UCSJ.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

1 – årig systemisk anerkendende diplom coachuddannelse , Danmarks forvaltningshøjskole

Dimissionsdato: 1 jan. 2008

Cand. Pæd. Pæd. , Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2004

Diplomuddannelse , Danmarks Lærerhøjskole

Dimissionsdato: 1 jan. 1999

Erhvervspædagogisk læreruddannelse – ‚pædagogikum‘ , Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

Dimissionsdato: 1 jan. 1997

Alternative uddannelser – zoneterapi, kinesiologi m.m. .

Dimissionsdato: 1 jan. 1987

Sygeplejerskeuddannelse., Sygeplejeskolen i Nykøbing F

Dimissionsdato: 1 mar. 1983

Ansættelser

Studie- og karrierevejleder i Center for Studie- og karrierevejledning, University College Sjælland

20112013

Lektor og Studievejleder, University College Sjælland

19992011

Sygeplejelærer., Social- og Sundhedsassistentuddannelsen, SOSU Nykøbing F

19971999

Faglærer/ Underviser, Nakskov Tekniske Skole

19941997

Selvstændig

19871989

Selvstændig

19871989

Sygeplejerske, Maribo Sygehus, Holeby kommune, Rødby Kommune

mar. 1983sep. 1987

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • fastholdelse
  • studievejledning, eksamenshåndtering, studiestemthed