Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Nordisk sprog og litteratur med sidefag i tysk, cand.mag., Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 30 aug. 2016

Ansættelser

Adjunktvikar i dansk og tysk, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

20212022

Rejselektor i dansk som fremmed-/andetsprog, Islands Universitet, Reykjavík

20192020

Lektor i dansk og tysk, Midtbyens Gymnasium, Mercantec, Viborg, Mercantec

20162021