20012021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Flere års erfaring
Administration: Nogen erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Sprog: Dansk og engelsk

Arbejdsområder

Docent, Institut for Sygeplejerske og Ernæringsuddannelser, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Københavns Professionshøjskole

 

Præsentation

Lone Schou er docent, sygeplejerske, cand.scient.soc og ph.d. i telemedicin.

Lone har mange års erfaring med klinisk forskning på hospitaler og kommuner i region hovedstaden.

Forskningserfaring er først og fremmest indenfor teknologiske løsninger (telemedicin) med brugerdreven udvikling (PPI), afprøvning og implementering i forhold til patienter med kroniske tilstande og hverdagsliv.

Har endvidere fokus på borgernær sygepleje i kommuner, og har kortlagt akutsygepleje i region hovedstadens 29 kommuner.

Forskningserfaring er også indenfor tværsektoriel rehabilitering (Hjerterehabilitering). 

Har endvidere i mange år arbejdet med udarbejdelse af systematiske review og evidensbaseret kliniske retningslinjer, via GRADE metoden.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD , Københavns Universitet

Dimissionsdato: 14 mar. 2014

Cand.scient.soc. , Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 1 sep. 2003

Autorisation som sygeplejerske, Hvidovre sygeplejeskole

Dimissionsdato: 1 mar. 1985

Ansættelser

Forsker, Tværsektoriel Forskningsenhed, Region Hovedstaden.

1 okt. 20131 okt. 2015

Fagkonsulent, Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab, Sekretariat for Nationale Kliniske

1 jan. 201330 sep. 2013

Forskningsmedarbejder, Københavns Universitet

1 okt. 20121 jan. 2013

Ph.d.-studerende, Frederiksberg Hospital

1 jul. 200930 sep. 2012

Forskningsassistent, Københavns Universitetshospital

1 jan. 200930 jun. 2009

Udviklingssygeplejersker, Neurorehabiliteringen, afsnit for Traumatisk hjerneskade, Hvidovre

1 jan. 20081 jan. 2009

Sygeplejespecialist, Københavns Universitetshospital

1 jan. 20051 jan. 2008

Forskningsassistent, Københavns Universitet

1 jan. 20041 jan. 2005

Projektleder, Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg

1 jan. 19991 jan. 2003

Emneord

 • kommuner
 • Tværsektorielt samarbejde
 • undersøgelsesmetodik
 • Forskningsmetodologi
 • evidens
 • Nationale kliniske retningslinjer
 • køn/kønsforskelle
 • Kvinder og hjertesygdom
 • tekniske hjælpemidler
 • Teknologi
 • interviewundersøgelser
 • Enkeltinterview
 • KOL
 • Telemedicin
 • hjerte-karsygdomme
 • Rehabilitering
 • fokusgrupper
 • Interview
 • neurorehabilitering
 • Neuropsykologisk testning