Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Flere års erfaring
Administration: Nogen erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Forskningserfaring er først og fremmest indenfor teknologiske løsninger (telemedicin) med brugerdreven udvikling, afprøvning og implementering i forhold til patienter med kroniske tilstande.

Forskningserfaring er også indenfor tværsektoriel rehabilitering (Hjerterehabilitering). 

Har endvidere i mange år arbejdet med udarbejdelse af metaanalyser og evidensbaseret kliniske retningslinjer, via GRADE metoden.

 

 

 

Arbejdsområder

Docent, Institut for Sygeplejerske og Ernæringsuddannelser, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Københavns Professionshøjskole

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD , Københavns Universitet

Dimissionsdato: 14 mar. 2014

Cand.scient.soc. , Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 1 sep. 2003

Autorisation som sygeplejerske, Hvidovre sygeplejeskole

Dimissionsdato: 1 mar. 1985

Ansættelser

Forsker, Tværsektoriel Forskningsenhed, Region Hovedstaden.

1 okt. 20131 okt. 2015

Fagkonsulent, Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab, Sekretariat for Nationale Kliniske

1 jan. 201330 sep. 2013

Forskningsmedarbejder, Københavns Universitet

1 okt. 20121 jan. 2013

Ph.d.-studerende, Frederiksberg Hospital

1 jul. 200930 sep. 2012

Forskningsassistent, Københavns Universitetshospital

1 jan. 200930 jun. 2009

Udviklingssygeplejersker, Neurorehabiliteringen, afsnit for Traumatisk hjerneskade, Hvidovre

1 jan. 20081 jan. 2009

Sygeplejespecialist, Københavns Universitetshospital

1 jan. 20051 jan. 2008

Forskningsassistent, Københavns Universitet

1 jan. 20041 jan. 2005

Projektleder, Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg

1 jan. 19991 jan. 2003

Emneord

 • kommuner
 • Tværsektorielt samarbejde
 • undersøgelsesmetodik
 • Forskningsmetodologi
 • evidens
 • Nationale kliniske retningslinjer
 • køn/kønsforskelle
 • Kvinder og hjertesygdom
 • tekniske hjælpemidler
 • Teknologi
 • interviewundersøgelser
 • Enkeltinterview
 • KOL
 • Telemedicin
 • hjerte-karsygdomme
 • Rehabilitering
 • fokusgrupper
 • Interview
 • neurorehabilitering
 • Neuropsykologisk testning
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.