Intet billede af Lone Wulff
20072022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Lone Wulff (cand. Phil. i dansk. Læreruddannelsen 2002-).

Jeg underviser på læreruddannelsen og videreuddannelsen, KP, i faglige områder relateret til faget dansk som andetsprog og sproglig udvikling i skolens fag. Et specialiseret fagområde er basisundervisning af nyankomne elever i almenklasser såvel som i særligt tilrettelagte tilbud.

Jeg har gennem flere år varetaget opgaver i læreruddannelsens skrivecenter. Jeg var med til at etablere skrivecenter på KDAS, videreudvikle på Blågård Læreruddannelse og senere på UCC/KP.

Gennem flere år har jeg varetaget formandsposter i faget, lokalt og nationalt. Mit mål har været at sikre udvikling og fastholdelse af fag og faglighed på en læreruddannelse som altid er til debat.

Forskning og projekter

Jeg har været forskningsmedarbejder på forskningsprojektet Tegn på sprog, tosprogede børn lærer at læse og skrive (2008-2018) hvor fokus var på at udvikle, afprøve og undersøge forløb med fokus de tosprogede elevers sprog- og literacyudvikling i fag i grundskolen. I forbindelse med forskningsprojektet har jeg bidraget til udgivelsen af en årlig statusrapport, til bøger og tidsskrifter og læremidler til lærere i folkeskolen. Jeg har deltaget med præsentationer på konferencer, nationale og internationale. Desuden har erfaringer fra forskningsprojektet inspireret til udvikling af kommunale kurser, inspirationsdage og lokale aktionsforløb.

Jeg har sideløbende deltaget i andre udviklingsprojekter såsom Tidligere Sprogstart (2016-2018. Støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal) og som tovholder på Tegn på sprog i København (2016-2017) i samarbejde med Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning. Disse projekter har haft fokus at udvikle undervisningen i folkeskolen med henblik på at understøtte bl.a. flersprogede børn og unges deltagelsesmuligheder og dermed deres fagsproglige udvikling i skolens fag.

Videreuddannelse

Jeg har løbende varetaget udvikling af kurser og projekter for kommuner og skoler med fokus på undervisning i dansk som andetsprog som et specialiseret område, især basisundervisning for nyankomne elever, samt som dimension i fagene i grundskolen.

Udgivelser

Sammen med en kollega har jeg redigeret en grundbog til læreruddannelsen; Knudsen og Wulff (red.) (2017). Kom ind i sproget. Flersprogede elever i fagundervisningen, (under genudgivelse i ny udgave 2020). Jeg har bidraget med tekster til læringsportalen EMU, sidst om faglig læsning i matematik (2020) og for Hillerød Kommune, skoleafdelingen, har jeg skrevet og redigeret inspirationshæfter til sprogudviklende undervisning i fire fag (2019).

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. phil. , Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 1996

Emneord

  • sproglig udvikling
  • sprog og identitet
  • sprog, sprogforståelse, sprogpædagogik, antropologisk kulturbegreb, kulturanalyse
  • sprogdidaktik
  • sproglig evaluering

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lone Wulff er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler