Personlig profil

Præsentation

Jeg er faglig leder i Nationalt center for forskningi Udsathed blandt Børn og Unge hvor jeg sammen med kolleger på tværs af Professionshøjskolesektoren fremmer og driver professionshøjskoleforskning ind i temaet udsathed blandt børn og unge.

Derudover forsker jeg i mødet mellem socialpædagogik og de mennesker, som socialpædagogik retter sig mod. Det er i min optik dér, vi kan se om og i fald hvordan, socialpædagogik som en form for hjælp, hjælper.

Socialpædagogik retter sig som fag mod alle mulige eksklusionssituationer i vores samfund og derfor finder min forskning sted i alle mulige sammenhænge. Det kan være med plejefamilier, hvor jeg undersøger hvordan henholdsvis den unge i pleje og så plejefamilien oplever hjemlighed. Det kan være med tidligere hjemløse som indgår i et NGO-projekt, der skal hjælpe dem ud af hjemløshed og hvor forskningsspørgsmålet går på, hvordan de oplever den form for hjælp. Det kan være i mødet mellem en evidensbaseret manual og så socialpædagogik som fag og hvor undersøgelsen går på, hvorfor socialpædagoger afviger fra den detaljerede og handlingsanvisende manual.  

På den måde forfølger min forskning hele tiden det empiriske, fascinerende og mangefacetterede møde mellem faget og mennesker fordi jeg mener det er her vi kan danne os forståelser af, hvordan socialpædagogik bedst lykkes med ambitionen om at hjælpe.

 

Kompetencer

Andre læringsforløb:
Beskrivelsen: Aktionslæringskonsulent
Uddannelsessted: ProKal, VIA
Afslutningsdato: null/2012

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Socialpædagogik og mennesker i udsatte positioner (forskning, videncenterarbejde og konsulentydelser).

Aktionslæring og inklusion



Øvrige arbejdsområder:
Inklusion på folkeskoleområdet i en socialpædagogisk forståelse.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

phd-uddannelse, Phd, Socialpædagogik i forskellige former i lyset af Luhmanns systemteori. En empirisk undersøgelse af, hvad der sker i situationer, hvor den evidensbaserede manual ikke følges., Aalborg Universitet

1 sep. 20158 nov. 2019

Dimissionsdato: 8 nov. 2019

Kandidat i Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2008

Pædagog, Peter Sabroe Seminariet

Dimissionsdato: 1 jan. 2002

Andet, A.R.T.-sentret, Sandnes, Norge

… → 2012

Emneord

 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • socialpædagogik
 • Luhmanns systemteori
 • anbragte børn og unge
 • plejefamilier
 • Børn og unge
 • Udsathed
 • socialpædagogik
 • evidensbaserede manualer
 • Luhmanns systemteori
 • Aggression Replacement Training
 • plejefamilier

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lotte Junker Harbo er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler