Personlig profil

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Inklusion

Relationskompetence

Social innovation

Innovation og entreprenørskab

Arbejdsområder

Undervisning på grunduddannelse og efter- og videreuddannelse i psykologi, specialpædagogik, social inklusion og pædagogisk vejledning.

Udviklingsprojekter i relation til social innaovation samt innovation og didaktik


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Socialt entreprenørskab, innovation og læring, Praksis i Socialt Entreprenørskab, Modul 1, Roskilde Universitet

… → 30 jun. 2013

Pædagogisk psykologi, Cand. pæd. pæd. psyk, Danmarks Pædagogiske Universitet

Emneord

 • Børn og unge
 • inkluderende fællesskaber
 • Inklusion og eksklusion
 • socialpsykologi
 • innovation
 • Specialpædagogik
 • Kompetenceudvikling
 • Entreprenørskabsundervisning
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • kompetenceudvikling
 • Forandringsprocesser
 • Entreprenørielle læreprocesser
 • Innovation & didaktik