Billede af Lotte Myler

Lotte Myler

Master i Rehabilitering, speciale i professionelle relationer, Lektor

20152018

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

7 års praksiserfaring som sygeplejrske, klinisk vejleder, NIP-ansvarlig og ernæringsansvarlig på ortopæd kirurgisk sengeafdeling. 3 års erfaring som hjemme- og kliniksygeplejerske, klinisk vejleder, sårpleje- og kompressionsansvarlig i kommunen.

10 års erfaring som underviser på sygeplejerskeuddannelsen, Bornholms Sundheds - og Sygeplejeskole.

TR for medlemmer i DSR siden 2015

Uddannet Systemisk Anerkendende Coach i 2020

Undervisning

Underviser i forebyggende, behandlende og rehabiliterende sygepleje, særligt fokus er gerontologi, geriatri, den kronisk og/eller multisyge borger i egen bolig med funktionsevnenedsættelse og mobilitetesbegrænsninger pga. neurologiske sygdomme samt underviser i områderne ernæring og seksualitet. Jeg integrerer undervisning i anatomi og fysiologi indenfor fordøjelsessystemet, metabolismen samt hud og væv, sygdomslære og farmakologi der er relevant for undervisningen i sygepleje til udvalgte borger/patientgrupper.  Underviser desuden i patientologi, patient og pårørende perspektivet, relationer, involvering samt jura med fokus på Sundhedsloven, Autorisationsloven og Databeskyttelsesloven. 

Arbejdsområder

SPS vejleder og faglig støtteperson, Mentor ift. studerende uden SPS, Studievejleder samt Facebook redaktør, Konsulentfunktioner og ansvarsområder ift. kvalitetssikring af uddannelsen - eks. evaluering, årshjul for samt beskrivelser af div. processer. Tilknyttet samarbejdspartnere i Primærsektor ift. klinisk undervisning.

Sidder som studievejleder i Studierådet samt som medarbejder repræsentant i Strategisk Uddannelsesråd.

Semester ansvarlig for 2. semester, eksaminator og vejleder ift. alle prøver på sygeplejerskeuddannelsen.

Koordinator for og eksaminator på diplommodulet Klinisk vejleder i sundhedfaglige professionsuddannelser

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master i Rehabilitering med speciale i professionelle relationer, Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 24 jun. 2015

Diplom , Diplom i Sygepleje, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 27 jun. 2002