Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Dekan for VIAs Ingeniøruddannelser
Som dekan for de 14 ingeniøruddannelserne på VIA University College, fordelt på fem adresser i Region Midtjylland, ser jeg det som min vigtigste opgave at sikre et solidt grundlag for uddannelsernes fortsatte vækst og udvikling. Det sker gennem en forankring af uddannelserne i udviklingsprojekter, i tæt dialog med vores aftagere og ikke mindst i forskningen inden for ingeniørområdet. Et område, jeg som forskningschef tidligere har stået for ledelsen af.

Samfundet står over for store udfordringer som klimatilpasning, grøn omstilling og cirkulær økonomi. Her spiller ingeniørerne en afgørende rolle. Derfor arbejder jeg på at udvikle tværfaglige ingeniøruddannelser: Vores studerende skal kunne hente deres kompetencer fra forskellige fagområder og skal være i stand til at arbejde på tværs af faggrænserne, når de forlader VIA. Selvfølgelig stadigvæk på et højt fagligt niveau.

Netop fordi vi er en vidensinstitution, skal vi være meget opmærksomme på ikke at lukke os om os selv. Vi er i tæt og løbende dialog med aftagerne af de færdiguddannede, først og fremmest erhvervslivet. Og vi er, nationalt og internationalt, engageret i en lang række udviklings- og samarbejdsprojekter med virksomheder, institutioner og kommuner.

Jeg fokuserer stærkt på at skabe en ledelsesmæssig helhed for mit område. En helhed bestående af strategi, udvikling, eksekvering og ikke mindst drift. Det sidste punkt er især vigtigt i en organisation, hvor vi aldrig er bedre end den undervisning, hver eneste af vores 1300 studerende møder hver dag.

Udenfor VIA ligger mit arbejdsmæssige fokus i høj grad på emner som klima, miljø og energi, udviklingen af vores byer og den naturvidenskabelige uddannelse i folkeskolen og gymnasiet. Jeg sidder i en række udvalg, arbejds- og styregrupper, advisory boards og bestyrelser, som alle har relation til mit arbejde og mine interesseområder

Kompetencer

Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Professionel
Administration: Professionel
Ledelse: Professionel

Arbejdsområder

Dekan for ingeniørområdet i VIA University College. Medlem af VIAs øverste ledelse.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Effects of Experimental Techniques and Osmosis on the Measured Behavior of Tertiary Expansive Clay, Ph.d., Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2000

Bygge- og anlægskonstruktioner, Civilingeniør (speciale i geoteknik), Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 1996

Studieophold, Norwegian University of Science and Technology

Dimissionsdato: 1 jan. 1996

Ansættelser

Uddannelses- og Forskningschef, VIA University College

1 jan. 2015 → …

Forskningschef for Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi og Miljø, VIA University College

2013 → …

Uddannelsesleder (Bygningsingeniøruddannelsen, Civil Engineering-uddannelserne og Adgangskursus)

201231 dec. 2014

Docent med ansvar for Geoteknik og miljø, VIA University College

2011 → …

Konsulent, Rambøll

20092011

Udviklingsleder, Geoteknik og miljø

20082011

Underviser (Geoteknik og Miljø), VIA University College

20042008

Rådgivende ingeniør, Rambøll

20012004

Forskningsassistent, Norwegian University of Science and Technology

19971998

Emneord

 • jordvarme
 • Energilagring
 • Vedvarende energiformer
 • Bæredygtighed
 • Resiliens
 • ingeniørvidenskab
 • ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Forskningsledelse
 • Teknik, ingeniørvidenskab og IT
 • Byggeri, miljø og energi
 • Resiliens
 • Klimatilpasning
 • Klimaforandringer
 • geoteknik
 • termisk energi
 • ingeniør
 • Geoteknik
 • Fundering