Billede af Louise Bruslund Pedersen
20132021

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Pædagog og Cand. Pæd. i generel pædagogik

Undervisning

Underviser på VIA pædagoguddannelsen Horsens

Primært på dagtilbudsspecialiseringens modul 8: Professionsviden og forksning og modul 12: profession og organisation.

Særlig faglig interesse i:

  • Ledelse og organisering af dagtilbud,
  • Læring, didaktik og evalueringer i dagtilbud
  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Innovation
  • Forholdet mellem uddannelse og praksis
  • Pædagogers etiske refleksion

 Underviser i EVU pædagogik og CFU

  • Kompetenceudvikling i tidlig opsporing af børns trivsel
  • Kompetenceudvikling i den styrkede pædagogiske læreplan
  • Mindre oplæg for kommuner i bl.a. Det brede læringsbegreb, Sprog, Leg, Tværprofessionelt samarbejde

Forsknings- og udviklingsområder

Meningsfuld evaluering i dagtilbud

Vi undersøger: Hvilke meningshorisonter er i spil i pædagogers praksis i forbindelsen med etableringen af kravet om en systematisk og meningsfuld evalueringskultur og hvilken evalueringspraksis opleves i den forbindelse som meningsfuld for pædagoger?