Billede af Louise Flensted-Jensen Rønberg

Louise Flensted-Jensen Rønberg

cand.mag.

20102023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Lektor og læremiddelforfatter. Erfaren underviser på kurser og forløb, herunder PD Læsevejledning i grundskolen og ordblindelærern i grundskolen. Var medinitiativtager til at få oprettet ordblindelæreruddannelsen nationalt i Danmark. Har gennemført forskning- og uddannelsesprojekter inden for læsning og uddannelsesforskning. Erfaring med at håndtere store datamængder, skrivning af rapporter og videnskabelige artikler. CV:

cand.mag audiologopædiUndervisningsoplysninger

 • 2020: Kursusforløb - Læse- og skriveundervisning på mellemtrinnet, Frederiksberg kommune
 • 2018-: Underviser på PD ordblindelærer i grundskolen (modul 1, 2 og 3)
 • 2017-: årlige indskolingskurser, ”Styrk den tidlige læse- og skriveudvikling. Læse- og skrivedidaktik der involverer” i samarbejde med Trine Gandil for Københavns kommune BUF
 • 2014- : Underviser på PD læsevejledning i grundskolen (modul 1, 2 og 3).
 • 2017: Underviser på læreruddannelsen, specialiseringsmodul: læsevanskeligheder
 • 2017- :  Underviser på læreruddannelsen  - Skriftsprogstilegnelse
 • 2015: Workshop på VEU-inspirationsdag Århus: Undervisning af voksne tosprogede ordblinde
 • 2015: Workshop på konferencen: Når koden er knækket om Faglig læsning i udskolingen
 • 2014: Kursusdag for læsevejledere i Rudersdal Kommune om kollegial vejledning
 • 2014: Forløb på Kildegård Privatskole om Ordblindhed i normalklassen
 • 2014: Forløb på Sommeruni 2014, lærere i Københavns Kommune: Læringsmålstyret undervisning for elever i komplicerede læringssituationer (mellemtrin og udskoling)
 • 2009-2013: Underviser på eksterne kurser og fordybelsesforløb på CFU, SDU, UCC og i kommuner
 • 2008-2011: Underviser på DPU, Master i Læse- og skrivedidaktik; Kandidatuddannelsen i Dansk didaktik

 

Forsknings- og udviklingsområder

 

 • 2020-2021: Konsulent på videns- og inspirationsmateriale til tidlig indsats for elever i risiko for afkodningsvanskeligheder i samarbejde med Rambøll, Huset Jandorf og VIA.
 • 2020: Konsulent på Egmontprojektet, Projekt Læsesucces i samarbejde med alle seks professionshøjskoler, Nationalt Videncenter for læsning og 12 kommuner i Danmark.
 • 2018-2019: Didaktiker og hovedskribent på ny læseplan og undervisningsvejledning til faget Dansk (Faghæftet for Dansk) for STUK, Undervisningsministeriet i samarbejde med ph.d. Stig Toke Gissel.
 • Forfatter på læsebogssystem til 0.-2. klasse, Kom og Læs, i samarbejde med Trine Gandil og Gyldendal.
 • 2018: Konsulent og hovedskribent på Viden om-materiale til EMU vedr. inkluderende læringsmiljøer i samarbejde med Rambøll og STUK, UVM
 • 2016-2018: Alle i mål - Et fagligt udviklingsarbejde på fire specialskoler med henblik på at styrke dansk og matematik for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser i samarbejde med Michael Wahl Andersen og Københavns Kommune.
 • 2016-2017: Vejleder og konsulent for didaktiske vejvisere på skoler i København og på Fr.berg, Projekt Læring der ses
 • 2016-2017: Vejleder for aktionslæringsvejledere i Glostrup og Vallensbæk, Projekt Tæt på læringseffekten
 • 2014-2015: Konsulent på skoler i Ringsted kommune, Pædagogisk Analyse og Forandring med vægt på aktionslæring
 • 2014: Forskningsformidling på konference i Stavanger, Northern Lights on PIRLS and TIMSS
 • 2012 – 2014: Projekt VIS (Viden, Instruktion, Strategier). Projektleder: Elisabeth Arnbak. Finansieret af DLF og UVM på 6 skoler i Hvidovre. Et projekt om at understøtte faglige læreprocesser 7. klassetrin. Udvikling af procedurer, redskaber, undervisning. Observation og supervision af læsevejledere og historielærere.
 • 2011-2012: 6 måneders udlandsophold (student intern) på University of Illinois at Chicago hos Professor Timothy Shanahan, Center for Literacy.
 • 2010: Præsentation af Ph.d.-projekt (poster) på SSSR-konference i Berlin (Society for the Scientific Studies of Reading)
 • 2005-2012: Gennemførelse og rapportering af to internationale læseundersøgelser, PIRLS 2006 og 2011 sammen med seniorforsker Jan Mejding.
 • 2005-2007: Udvikling af databaseret screeningsinstrument, ”SPS-screeningen”, i samarbejde med Uni-C til identifikation af dysleksi hos elever på erhvervsuddannelserne. Projektet afsluttet med upubliceret rapport september 2007.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Læsevejlederuddannelsen og konsulentarbejde

Øvrige arbejdsområder:
Underviser på rekvirerede kurser om læseudvikling, læseundervisning og læsevanskeligheder.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.mag. , Københavns Universitet

Ansættelser

Post.doc, Aarhus Universitet

1 okt. 201231 jul. 2014

Forskningsassistent, Aarhus Universitet

21 maj 201230 sep. 2012

Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

20 sep. 200820 maj 2012

Konsulent, Syddansk Universitet

aug. 2005dec. 2007

Forskningsassistent, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 jan. 200531 dec. 2007

Emneord

 • læsning
 • Didaktik
 • skrivning
 • skriftsprogsvanskeligheder

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Louise Flensted-Jensen Rønberg er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler