Personlig profil

Præsentation

Jeg har fokus på at formidle, formulere, diskutere og kommunikere direkte til forskellige målgrupper enten ved mundtlig eller skriftlig formidling. Herudover er det vigtigt for mig både at kunne lede og/eller indgå i et konstruktivt samarbejde, hvor alles ressourcer udnyttes bedst muligt. Jeg befinder mig derfor godt i situationer, hvor jeg skal samarbejde med andre, og hvor mine kommunikative evner udfordres. Nøgleord der indgår i min dagligdag er dialog, kreativitet og social engageret

Kompetencer

Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau

Arbejdsområder

Understøtte implementeringen af IntraPol samt understøtte den strategiske satsning på innovative løsninger og digitale læringsmuligheder.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand.comm, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 aug. 2011

Ansættelser

Konsulent, Professionshøjskolen Metropol

2014 → …

Emneord

 • samfundsvidenskabelige fag
 • digitale medier
 • grafisk design
 • fokusgrupper
 • kommunikation
 • Sprogbrug
 • it
 • sociale medier
 • diskursanalyse
 • konflikthåndtering
 • digital kommunikation
 • humanistiske fag
 • web 2.0
 • interviewundersøgelser